Naplata tržišnog poreza

Tržišni posrednik definira se kao tržište koje ima sklopljen ugovor s trećim prodavateljima za promidžbu prodaje fizičke imovine, digitalne robe i usluga putem tržišta. U skladu s time, Chrono24 smatra se tržišnim posrednikom za prodaje putem treće strane koje se posreduju putem globalnih tržišta društva Chrono24. Društvo Chrono24 podliježe obvezi plaćanja poreza za prodaje provedene na njegovoj platformi. Prodavatelji koji provode izravne prodaje izvan platforme i dalje mogu podlijegati obvezi plaćanja poreza za te prodaje.

Zakoni o tržišnim posrednicima su skup zakona koji naplatu poreza na prodaju i obveze doznake prenose s prodavatelja treće strane na tržišnog posrednika. U svojstvu tržišnog posrednika, društvo Chrono24 sada će biti odgovorno za obračun, naplatu, doznačavanje i provedbu povrata poreza na prodaju dotične savezne države za prodaje koje provedu treći prodavatelji za transakcije u saveznim državama u kojima su na snazi zakoni o tržišnim posrednicima i/ili tržišnoj naplati. U određenim saveznim državama lokalni porezi nisu obuhvaćeni zakonima za tržišne posrednike; Chrono24 ne snosi odgovornost za te poreze.

Zakoni o tržišnim posrednicima trenutačno su na snazi u sljedećim saveznim državama:

Savezna država Datum stupanja na snagu Zakoni o tržišnim posrednicima
Alabama 2019-01-01 https://revenue.alabama.gov/2018/07/03/ador-announces-sales-and-use-tax-guidance-for-online-sellers/
Alaska 2019-01-01

Za popis sudskih nadležnosti / općina u kojima je na snazi tržišna naplata posjetite sljedeću poveznicu:

https://arsstc.org
Arizona 2019-10-01 https://azdor.gov/news-events-notices/news/new-tpt-law-remote-sellers-and-marketplace-facilitators-starting-october-1
Arkansas 2019-07-01 https://www.dfa.arkansas.gov/excise-tax/sales-and-use-tax/arkansas-remote-seller-frequently-asked-questions-faqs
California 2019-10-01 https://www.cdtfa.ca.gov/industry/MPFAct.htm
Colorado 2019-10-01

Zakoni ne obuhvaćaju poreze na prodaju i upotrebu koju gradska poglavarstva u saveznoj državi Colorado mogu samostalno primjenjivati na prodaje putem trećih strana ako dotično gradsko poglavarstvo nije usvojilo primjenjivi pravilnik za tržišne posrednike.

https://leg.colorado.gov/bills/hb19-1240
Connecticut 2018-12-01 https://portal.ct.gov/-/media/DRS/Publications/OCG/OCG-8.pdf?la=en
DC 2019-04-01 https://otr.cfo.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/otr/page_content/attachments/Wayfair%20Response%20Notice%20%281%202%202019%29_0.pdf
Florida 2021-07-01

Za dodatne informacije obratite se Poreznoj upravi savezne države Florida

https://floridarevenue.com
Georgia 2020-04-01

Za dodatne informacije obratite se Poreznoj upravi savezne države Georgia

https://dor.georgia.gov
Hawaii 2020-01-01 https://tax.hawaii.gov/
Idaho 2019-06-01 https://tax.idaho.gov/n-feed.cfm?idd=4279
Illinois 2020-01-01

Za dodatne informacije obratite se Poreznoj upravi savezne države Illinois

Zakoni ne obuhvaćaju poreze na prvobitnu prodaju i upotrebu na prodaje putem trećih strana.

Indiana 2019-07-01

Za dodatne informacije obratite se Poreznoj upravi savezne države Indiana

https://www.in.gov/dor/
Iowa 2019-01-01 https://tax.iowa.gov/south-dakota-v-wayfair
Kansas 2021-07-01

Za dodatne informacije obratite se Poreznoj upravi savezne države Kansas

https://www.ksrevenue.org/
Kentucky 2020-07-01 https://revenue.ky.gov/Pages/index.aspx
Louisiana 2020-07-01

Za dodatne informacije obratite se Poreznoj upravi savezne države Louisiana

https://revenue.louisiana.gov/
Maine 2019-10-01 https://legislature.maine.gov/legis/bills/getPDF.asp?paper=HP1064&item=1&snum=129
Maryland 2019-10-01

Za dodatne informacije obratite se nadležnom revizoru savezne države Maryland

Massachusetts 2019-10-01 https://www.mass.gov/info-details/remote-seller-and-marketplace-facilitator-faqs
Michigan 2020-01-01

Za dodatne informacije obratite se Ministarstvu financija savezne države Michigan

https://www.michigan.gov/treasury/
Minnesota 2018-10-01 https://www.revenue.state.mn.us/sales-tax-update-marketplace-providers
Mississippi 2020-07-01

Za dodatne informacije obratite se Poreznoj upravi savezne države Mississippi

Nebraska 2019-04-01

Za dodatne informacije obratite se Poreznoj upravi savezne države Nebraska

https://www.revenue.nebraska.gov/index.html
Nevada 2019-10-01

Za dodatne informacije obratite se Ministarstvu poreza savezne države Nevada

https://tax.nv.gov/
New Jersey 2018-11-01 https://www.state.nj.us/treasury/taxation/index.shtml
New Mexico 2019-07-01 http://www.tax.newmexico.gov/
New York 2019-06-01

Za dodatne informacije obratite se Ministarstvu poreza i financija savezne države New York

North Carolina 2020-02-01

Za dodatne informacije obratite se Poreznoj upravi savezne države North Carolina

https://www.ncdor.gov/
North Dakota 2019-10-01

Za dodatne informacije obratite se nadležnom poreznom službeniku savezne države North Dakota

https://www.nd.gov/tax/
Ohio 2019-09-01

Za dodatne informacije obratite se Ministarstvu poreza savezne države Ohio

https://www.tax.ohio.gov/
Oklahoma 2018-07-01

Za dodatne informacije obratite se Poreznoj upravi savezne države Oklahoma

https://www.ok.gov/tax
Pennsylvania 2018-04-01 https://www.revenue.pa.gov/Pages/default.aspx
PuertoRico 2020-07-01

Za dodatne informacije obratite se Ministarstvu financija savezne države Puerto Rico

http://www.hacienda.gobierno.pr/
Rhode Island 2019-07-01 http://www.tax.ri.gov/Advisory/ADV_2019_11.pdf
South Carolina 2019-04-29

Za dodatne informacije obratite se Poreznoj upravi savezne države South Carolina

https://dor.sc.gov/
South Dakota 2019-03-01

Za dodatne informacije obratite se Poreznoj upravi savezne države South Dakota

Texas 2019-10-01

Za dodatne informacije obratite se nadležnom revizoru za javne račune savezne države Texas

https://comptroller.texas.gov/
Utah 2019-10-01

Za dodatne informacije obratite se Ministarstvu poreza savezne države Utah

https://tax.utah.gov/
Vermont 2019-06-07

Za dodatne informacije obratite se Ministarstvu poreza savezne države Vermont

https://tax.vermont.gov/
Virginia 2019-07-01 https://www.tax.virginia.gov/remote-sellers-marketplace-facilitators-economic-nexus
Washington 2018-01-01 https://dor.wa.gov/find-taxes-rates/retail-sales-tax/tax-obligation-marketplace-facilitators
West Virginia 2019-07-01 https://public.wvtax.gov/Business/SalesAndUseTax/ECommerce/MarketplaceFacilitators/Pages/MarketplaceFacilitators.aspx
Wisconsin 2020-01-01

Za dodatne informacije obratite se Poreznoj upravi savezne države Wisconsin

https://www.revenue.wi.gov/pages/home.aspx
Wyoming 2019-07-01

Za dodatne informacije obratite se Poreznoj upravi savezne države Wyoming

https://revenue.wyo.gov/