Stanovnici američke savezne države Kalifornije ovdje mogu pronaći odredbe Kalifornijskog zakona o zaštiti privatnosti potrošača (CCPA)

Izjava o zaštiti podataka

Ime i prezime te podatci za kontakt osobe odgovorne za obradu i službenika za zaštitu podataka koncerna

Za podatke koji se obrađuju na ovoj web-stranici zajednički su odgovorni:

 • Chrono24 GmbH
  Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe, Njemačka

i

 • MPN Marketplace Networks GmbH
  Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe, Njemačka

Podatci za kontakt tih poduzeća (u daljnjem tekstu „Chrono24”) su:

 • E-pošta:
 • Telefon: +49 721 96693-0
 • Telefaks: +49 721 96693-990

Službenica ili službenik za zaštitu podataka društva portalu Chrono24 dostupan je putem navedene adrese, n/r Odjel za zaštitu podataka, odnosno putem .

Informacije o izvršiteljima obrade i prijenosima u treće države

U okviru nekoliko procesa društvo Chrono24 eventualno angažira pružatelje usluga koji po našem nalogu obrađuju osobne podatke (tzv. izvršitelji obrade).
Društvo Chrono24 sa svim je izvršiteljima obrade koji su dokumentirani u nastavku zaključilo odgovarajuće ugovore o izvršenju obrade u smislu čl. 28. OUZP-a. Na temelju tih ugovora izvršitelji obrade jamče da će podatke po našem nalogu obrađivati u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i da će jamčiti prava ispitanika.

Ako se osobni podatci u okviru izvršenja obrade prenose u treću državu (npr. SAD), društvo Chrono24 pruža prikladna jamstva radi osiguravanja razine zaštite podataka koja je u načelu istovjetna.
Društvo Chrono24 sa svim je izvršiteljima obrade čije se sjedište nalazi u trećoj državi sklopilo standardne klauzule o zaštiti podataka. Njih je donijela Europska komisija i one, u skladu s čl. 46. st. 2. slovo c) OUZP-a, predstavljaju prikladno jamstvo za osiguravanje potrebne razine zaštite podataka. Također, angažiramo isključivo one pružatelje usluga sa sjedištem u trećoj državi koji nam mogu dokazati da provedbom prikladnih dodatnih mjera mogu osigurati razinu zaštite prenesenih osobnih podataka koja je u načelu istovjetna.

Prikupljanje i pohrana osobnih podataka te vrsta i svrha njihove upotrebe

Tijekom posjeta web-mjesta

Tijekom posjeta našeg web-mjesta web-preglednik koji upotrebljavate na svojem krajnjem uređaju automatski šalje informacije na poslužitelj našeg web-mjesta. Te će informacije biti privremeno pohranjene u takozvanoj datoteci zapisnika. Pri tome se sljedeće informacije prikupljaju bez vaših daljnjih radnji te se nakon sljedećeg broja tjedana: 20 brišu:

 • IP adresa računala s kojeg se šalje upit
 • datum i vrijeme pristupa
 • naziv i URL odabrane datoteke
 • web-mjesto s kojeg se provodi pristup (referentni URL),
 • ID sesije
 • korisnički agent
 • kolačići / kolačići Flash
 • upotrijebljeni web-preglednik, eventualno operativni sustav vašeg računala i naziv vašeg pružatelja pristupa.

Navedene podatke obrađivat ćemo:

 • za osiguravanje neometana uspostavljanja veze s web-mjestom
 • za jamčenje praktične upotrebe našeg web-mjesta i optimizaciju svoje platforme
 • za jamčenje i procjenu sigurnosti i stabilnosti sustava
 • za prepoznavanje i sprječavanje napada na naše web-mjesto
 • u interne statističke i administrativne svrhe.

Prikupljene podatke načelno ne upotrebljavamo kako bismo izvukli zaključke o vama kao osobi. Međutim, u slučaju napada na našu mrežnu infrastrukturu, vaša prikupljena IP adresa analizirat će se za ostvarenje ili obranu pravnih zahtjeva.

Obradu podataka temeljimo na svojim legitimnim interesima u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Naši legitimni interesi proizlaze iz navedenih svrha s ciljem prikupljanja podataka.

Osim toga, tijekom posjeta našeg web-mjesta upotrebljavamo kolačiće i druge analitičke usluge. Detaljnija objašnjenja o tome pronaći ćete pod točkama 6. i 7. naše Izjave o zaštiti podataka.

Tijekom registracije kao korisnik na našoj platformi

Kupci i privatni prodavatelji te komercijalni trgovci mogu izraditi Chrono24 račun na našoj platformi. Za postavljanje računa obvezan je unos podataka navedenih pod točkama 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. i 3.2.4.. Obrada tih podataka provodi se

 • kako bismo vas mogli identificirati kao svojeg ugovornog partnera
 • za opravdavanje, sadržajno oblikovanje, provedbu i preinaku ugovornih odnosa o upotrebi naše platforme i usluga koje se na njoj nude
 • za provjeru vjerodostojnosti unesenih podataka
 • eventualno za potrebno stupanje u kontakt u slučaju povratnih pitanja
 • eventualno za ostvarenje mogućih zahtjeva protiv vas.

Obrada podataka navedenih pod točkama 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. i 3.2.4.. provodi se na vaš upit te je, u skladu s čl. 6. st. 1. slovo b) OUZP-a, potrebna za navedene svrhe u pogledu upotrebe platforme, a time i za izvršenje ugovora i predugovornih mjera.

Osim toga, ako se našom platformom koristite za prodaju artikala, obvezno je navođenje vašeg poreznog identifikacijskog prodaja. Prikupljanje vašeg poreznog identifikacijskog broja legitimno je u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Naš legitimni interes potreban u skladu s time proizlazi iz ispunjavanja poreznopravnih obveza prijave propisanih Zakonom o poreznoj transparentnosti platformi (PStTG) te s time povezana izbjegavanja počinjenja upravnih prekršaja. Ako u vašem slučaju nije riječ o ponuditelju s obvezom prijave u smislu PStTG-a, vaš će porezni identifikacijski broj biti izbrisan po isteku razdoblja prijave – osim ako u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a niste dali privolu za pohranu i po isteku toga razdoblja. Dodatne informacije o obradi svojeg poreznog identifikacijskog broja pronaći ćete pod točkom 4.1..

Ovisno o vrsti računa imate mogućnost navođenja dobrovoljnih podataka. Obradu takvih dobrovoljno navedenih podataka temeljimo na svojim legitimnim interesima u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Oni služe poboljšanju uspostavljanja kontakta s vama i jamčenju bržeg razjašnjenja mogućih povratnih pitanja.

Nakon brisanja vašeg računa, vaši će podatci automatski biti izbrisani u pogledu daljnje upotrebe, osim ako u skladu s čl. 6. st. 1. slovo c) OUZP-a na temelju poreznopravnih i trgovačkopravnih obveza čuvanja i dokumentacije (na temelju Trgovačkog zakonika (HGB), Poreznog zakonika (StGB) ili Zakona o porezima (AO)) nemamo obvezu dulje pohrane ili ste vi dali privolu za pohranu i nakon toga razdoblja u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a.

Chrono24 račun

Za registraciju u svojstvu korisnika (kupca) i izradu računa obvezan je unos sljedećih podataka:

 • važeća adresa e-pošte
 • lozinka koja se može slobodno odabrati.

Podatci služe kao podatci za prijavu za vaš račun.

Također, imate mogućnost prenijeti profilnu sliku i dobrovoljno navesti sljedeće podatke:

 • Vaše ime i prezime
 • Vaša adresa (ulica, poštanski broj, mjesto, država)
 • Vaš telefonski broj
 • Vaš datum rođenja
 • Vaš spol
 • Vaše zanimanje i
 • jezici, koje govorite.
Registracija ili prijava putem Googlea / Applea (treći pružatelj usluga)

Tijekom prve registracije na portalu Chrono24 ili ponovne prijave na vaš račun na portalu Chrono24 imate mogućnost učiniti to putem trećih pružatelja usluga. Dakle, možete potvrditi svoju autentičnost putem računa društva Apple ili Google te ga upotrebljavati za registraciju ili prijavu na portal Chrono24.

Kada se odlučite za registraciju ili prijavu putem trećih pružatelja usluga, bit ćete proslijeđeni na dotično web-mjesto društva Apple ili Google te se ondje možete prijaviti svojim podatcima za prijavu. Zatim će vam Apple ili Google priopćiti koji se podatci u svrhu provjere autentičnosti u okviru postupka registracije ili prijave prosljeđuju nama. Pri tome je riječ o sljedećima:

 • vaše ime i prezime
 • eventualno postojeća profilna slika
 • vaša adresa e-pošte (ako se u slučaju prijave putem Applea niste odlučili za opciju „Sakrij adresu e-pošte”).
 • Ako nam vaša adresa e-pošte nije poznata, upitat ćemo imate li već Chrono24 račun. Ako već imate Chrono24 račun, postoji mogućnost njegova povezivanja s vašim podatcima za prijavu putem trećih pružatelja usluga. Ako nemate Chrono24 račun, možete izraditi novi s pomoću prijave putem trećih pružatelja usluga.

Ako nam vaša adresa e-pošte nije poznata, upitat ćemo imate li već Chrono24 račun. Ako već imate Chrono24 račun, postoji mogućnost njegova povezivanja s vašim podatcima za prijavu putem trećih pružatelja usluga. Ako nemate Chrono24 račun, možete izraditi novi s pomoću prijave putem trećih pružatelja usluga.

Obrada podataka provodi se u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a na temelju našeg legitimnog interesa da vam se omogući upotreba dodatne praktične usluge.

Svrhu i opseg prikupljanja podataka te daljnju obradu i upotrebu podataka putem društva Apple ili Google, kao i svoja prava i mogućnosti postavki u vezi s time radi zaštite vaše privatnosti, možete pronaći u Smjernici o zaštiti podataka društva Apple i Izjavi o zaštiti podataka društva Google.

Privatni prodavatelj

Da biste objavljivali oglase kao privatni prodavatelj, najprije vam je potreban Chrono24 račun (pogledajte točku 3.2.1.). Za objavljivanje oglasa na platformi obvezno je potrebno unijeti sljedeće podatke:

 • vaše ime i prezime
 • vaša adresa (ulica, poštanski broj, grad i država)
 • vaš datum rođenja
 • vaša nacionalnost
 • vaš porezni identifikacijski broj.
Tijekom registracije za kupnju putem usluge povjerenika

Kako biste svoje artikle mogli prodavati u okviru usluge povjerenika, morate se kao privatni prodavatelj registrirati za prodaju putem usluge povjerenika.

U okviru registracije zatražite otvaranje povjereničkog računa kod usluge za plaćanje Mangopay društva Mangopay S.A. (2 Avenue Amélie, L-1125 Luksemburg; u daljnjem tekstu „Mangopay”). Putem toga se računa kasnije u okviru usluge povjerenika proknjižuju isplate koje su vam dodijeljene.

U skladu sa zakonima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih organizacija društvo Mangopay obvezno je identificirati svakog prodavatelja na temelju pružene dokumentacije i informacija.

Stoga su u okviru registracije za uslugu povjerenika potrebni sljedeći podatci i dokumenti te se oni prosljeđuju društvu Mangopay:

 • prezime, ime, adresa e-pošte, datum rođenja i nacionalnost te država prebivališta
 • informacija o tome koji će se bankovni račun upotrebljavati za isplate
 • kopija valjane službene osobne isprave:
  • njemačka osobna iskaznica (prednja strana i poleđina) za Nijemce, putovnica za strance koji žive u Njemačkoj ili u inozemstvu
  • unutar EGP-a: putovnica, nacionalna osobna iskaznica ili vozačka dozvola, boravišna dozvola za osobe iz trećih država
  • izvan EGP-a: putovnica, za osobe iz Kanade ili SAD-a vozačka dozvola kao alternativa putovnici.
Trgovac

Za registraciju u svojstvu komercijalnog trgovca obvezan je unos sljedećih podataka:

 • vaše poduzeće
 • osoba za kontakt (ime i prezime)
 • vaša adresa (ulica, poštanski broj, mjesto i država)
 • telefonski broj
 • valjana adresa e-pošte
 • korisničko ime koje se može slobodno odabrati
 • lozinka koja se može slobodno odabrati
 • porezni identifikacijski broj
 • vaš broj u registru poslovnih subjekata.

K tomu imate mogućnost dobrovoljno navesti dodatne podatke:

 • broj telefaksa
 • broj mobilnog telefona
 • internetska adresa.

Kako bi se autentičnost računa trgovca mogla provjeriti putem drugog koraka, nakon izrade računa trgovca primit ćete SMS poruku. Pri tome će se telefonski broj koji ste naveli prenijeti pružatelju usluga Twilio, Inc. (101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, SAD). Twilio, Inc. na temelju prenesenog telefonskog broja provodi dvostruku provjeru autentičnosti.

Obrada osobnih podataka legitimna je na temelju čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Naš potrebni legitimni interes u skladu s time proizlazi iz općenita povećanja razine sigurnosti prodajnog mjesta te je stoga u skladu s optimizacijom procesa provedbe.

Nakon registracije u svojstvu komercijalnog trgovca na platformi Chrono24 također može doći do toga da vam šaljemo tiskane oglase kako bismo osigurali da budete u tijeku s aktualnim trendovima u svijetu satova.
Sljedeći osobni podatci prenijet će se pružateljima usluga prijenosa koji će vam slati tiskane oglase:

 • vaše ime i prezime
 • vaša adresa.

Obrada osobnih podataka legitimna je u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Naš potrebni legitimni interes u skladu s time proizlazi iz provedbe izravna oglašavanja. To se smatra zakonski priznatim legitimnim interesom u skladu s uvodnom izjavom 47. OUZP-a.

Također, kao profesionalni trgovac možete se registrirati i tako da nam se obratite putem obrasca za kontakt, koji se na platformi LinkedIn prikazuje kao oglas. Također, podatke o adresama trgovaca u svrhu privlačenja novih kupaca primamo kupnjom podataka i odgovarajućim istraživanjem na internetu. Primljene podatke upotrebljavamo kako bismo stupili u kontakt s vama u vezi s registracijom u svojstvu profesionalnog trgovca na portalu Chrono24. U okviru upotrebe obrasca za kontakt i privlačenja novih kupaca obrađuju se sljedeći osobni podatci:

 • vaše ime i prezime
 • vaša adresa e-pošte
 • vaš poslovni telefonski broj.

Obrada osobnih podataka legitimna je u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Naš potrebni legitimni interes u skladu s time proizlazi iz navedene svrhe uspostavljanja kontakta.

U okviru stupanja u kontakt, podatci koje ste naveli pohranit će se u rješenju za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) Salesforce pružatelja usluga Salesforce.com, Inc. (415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, SAD).

Pri poštivanju američkog poreza na prodaju („Sales Tax”)

Kako bismo bili u skladu sa zakonskim poreznim propisima u SAD-u, oslanjamo se na rješenje temeljeno na oblaku AvaTax našeg izvršitelja obrade Avalara, Inc. (255 South King Street Suite 1800 Seattle, WA 98104, SAD). AvaTax automatizira kako određivanje stopa poreza na promet tako i složeni izračun stope poreza na promet u SAD-u. Sljedeće osobne podatke pri tome obrađuju trgovci (pogledajte točku 3.2.4.) sa sjedištem u SAD-u:

 • adresa za dostavu i račun.

Prikupljanje podataka služi isključivo tome da se odredi kojem regionalnom poreznopravnom zakonodavstvu podliježemo. Oni se u SAD-u razlikuju ne samo na razini saveznih država, već djelomično i unutar jedne savezne države, ovisno o okrugu. Zato obvezno moramo znati gdje se u SAD-u trgovac točno nalazi kako bismo mogli odrediti točnu stopu poreza na promet s pomoću rješenja AvaTax.

Obrada vaših osobnih podataka legitimna je u skladu s čl. 6. st. 1. slovo c) OUZP-a u vezi s čl. 6. st. 1. sl. f) OUZP-a jer je obrada nužna za ispunjavanje naše zakonske obveze usklađivanja s poreznim zakonima SAD-a i zato što, kao međunarodno operativna platforma, imamo legitiman interes za poštivanjem zakonskih odredbi za praćenje svojih tržišta. Osim toga, obrađuju se samo oni osobni podatci američkih trgovaca koji ionako podliježu poreznim zakonima SAD-a.

Tijekom upotrebe našeg internog programa za razmjenu poruka

Kao registriranom korisniku nudimo vam mogućnost komunikacije s nama i trgovcem / kupcem / privatnim prodavateljem putem programa za razmjenu poruka koji se nalazi na web-mjestu i unutar platforme. Za upotrebu internog programa za razmjenu poruka potrebna je registracija (pogledajte točku 3.2.).

Komunikacija putem programa za razmjenu poruka na platformi uvijek se provodi između vas, vašeg komunikacijskog partnera i društva Chrono24. Društvo Chrono24 aktivni je partner u komunikaciji i moderira je. U okviru upotrebe našeg internog programa za razmjenu poruka, vaše poslane poruke automatski ćemo i ručno skenirati i analizirati. To se provodi u svrhu

 • sprječavanja prijevara
 • otkrivanja nezakonitih radnji i kršenja naših Općih uvjeta poslovanja
 • poboljšanja komunikacije i podrške kupcima.

Obradu podataka temeljimo na svojim legitimnim interesima u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Obrada podataka u navedene svrhe u skladu s OUZP-om predstavlja priznat legitimni interes.

Svojim poslanim i primljenim porukama možete sami upravljati i od nas zatražiti njihovo brisanje. U slučaju pokušaja prijevare, protuzakonite radnje ili kršenja Općih uvjeta poslovanja možemo određene poruke i dalje čuvati u svrhu dokazivanja i postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva na temelju naših legitimnih interesa u skladu s čl. 6 st. 1 slovo f) OUZP-a i nakon vašeg zahtjeva za njihovim brisanjem.

Automatska izrada profila kupca

U okviru upotrebe naše platforme u svojstvu registriranog korisnika / trgovca uz vaš Chrono24 račun izrađujemo i profil kupca. Da biste primali samo one informacije koje su vam zbilja zanimljive, kategoriziramo vaš profil kupca i nadopunjujemo ga dodatnim informacijama. U tu svrhu upotrebljavamo sljedeće:

 • informacije o vama (npr. osnovne podatke vašeg profila kupca)
 • trajanje vašeg članstva
 • statističke informacije (npr. vrstu, učestalost i intenzitet upotrebe web-mjesta)
 • povijest pozvanih oglasa, marki proizvođača i prodavatelja.

Navedene ćemo podatke obrađivati u sljedeće svrhe:

 • za statističke analize
 • za istraživanje tržišta
 • za omogućavanje neometana funkcioniranja platforme i organizacije naše platforme u skladu s potrebama
 • za personalizaciju svojih usluga
 • kako bismo vam prikazivali samo one oglase koji se temelje samo na vašim stvarnim ili pretpostavljenim potrebama te kako vam ne bismo prikazivali oglase koji nisu relevantni.

Obradu podataka temeljimo na svojim legitimnim interesima u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Obrada podataka u navedene svrhe u skladu s OUZP-om predstavlja priznat legitimni interes.

Međutim, izrada punog profila moguća je samo ako ste nam dali svoj pristanak za postavljanje kolačića za personalizaciju Chrono24 u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a (za dodatne informacije o kolačićima pogledajte točku 6.). Postavkama kolačića možete samostalno upravljati .

Ako se protivite izradi profila kupca, analizi i personalizaciji naših usluga i oglasa, što možete u bilo kojem trenutku učiniti klikom ove poveznice, obrada će biti zaustavljena, a vaš profil kupca smjesta izbrisan.

Također, svoje protivljenje u svakom trenutku možete posredovati slanjem poruke e-pošte na .

Tijekom upotrebe usluge povjerenika

Za pripremu i sklapanje ugovora s trgovcima / privatnim prodavateljima putem naše usluge povjerenika najprije vam je potreban Chrono24 račun (pogledajte točku 3.2.1.). Također, obvezno je navođenje sljedećih podataka:

 • vaše ime i prezime
 • vaša adresa (ulica, poštanski broj, grad i država)
 • vaš telefonski broj.

Navedene ćemo podatke obrađivati u sljedeće svrhe:

 • za provjeru i identifikaciju tko je ugovorni partner trgovca / privatnog prodavatelja
 • za podršku pri obrazloženju, sadržajnom oblikovanju i provedbi kupoprodajnih ugovora
 • za potrebno stupanje u kontakt u slučaju eventualnih povratnih pitanja.

U slučaju da s trgovcem / privatnim prodavateljem stupite u kontakt u svrhu ponude za kupnju ili sklopite kupoprodajni ugovor s trgovcem / privatnim prodavateljem, trgovcu / privatnom prodavatelju proslijedit ćemo vaše osobne podatke u navedene svrhe.

Obrada vaših navedenih podataka provodi se na vaš upit i potrebna je u skladu s čl. 6 st. 1 slovo b) OUZP-a u navedene svrhe za upotrebu platforme, a time i za provedbu ugovora i predugovornih mjera.

Pri plaćanju putem portala Chrono24 kreditnom karticom ili bankovnim prijenosom

Nakon zaključivanja kupoprodajnog ugovora moći ćete artikl platiti kreditnom karticom ili doznakom. Kako bi se zajamčila općenita provedba ovih načina plaćanja te izbjegli mogući slučajevi prijevara, plaćanja se provode putem angažiranog pružatelja usluga Mangopay (10 Boulevard Royal, L-2449, Luksemburg). Pri tome se društvu Mangopay prosljeđuju sljedeći osobni podatci:

 • vaše ime i prezime
 • vaša adresa
 • podatci o vašem računu odnosno kreditnoj kartici.

Obrada podataka provodi se na temelju čl. 6. st. 1. slovo b) OUZP-a jer je potrebna za provedbu kupoprodajnog ugovora.

Dodatne informacije možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka društva Mangopay .

Ako plaćate kreditnom karticom, tu uplatu možete obraditi i putem pružatelja usluga Checkout Ltd. (Wenlock Works, Shepherdess Walk, London, N1 7BQ, Ujedinjena Kraljevina). Pri tome se društvu Checkout Ltd. prenose sljedeći osobni podatci:

 • vaše ime i prezime
 • vaša adresa e-pošte
 • vaša adresa za račun
 • eventualno druga adresa za dostavu.

Ova obrada podataka također se provodi na temelju čl. 6. st. 1. slovo b) OUZP-a jer je potrebna za provedbu kupoprodajnog ugovora.

Društvo Checkout Ltd. ima sjedište u Ujedinjenoj Kraljevini. Stoga se u ovom slučaju prijenosom osobnih podataka provodi prijenos u treće države. Prijenos podataka u Ujedinjenu Kraljevinu također je dopušten. Europska komisija donijela je odluku o prikladnosti u skladu s čl. 45. st. 3. OUZP-a za Ujedinjenu Kraljevinu. Stoga je u Ujedinjenoj Kraljevini posrijedi prikladna razina zaštite za prenesene osobne podatke. Dodatne informacije pronaći ćete u Mišljenju Europske komisije .

Također, Izjavu o zaštiti podataka društva Checkout Ltd. možete pronaći ovdje .

Tijekom prijave na naš e-bilten

Ako ste u skladu s čl. 6 st. 1 slovo a) OUZP-a izričito dali svoju privolu, upotrebljavat ćemo vašu adresu e-pošte kako bismo vam redovito slali svoj personalizirani e-bilten. Za primanje e-biltena dovoljno je da navesti adresu e-pošte.

U svrhu personalizacije sadržaja biltena za vas se može izraditi profil kupca na temelju sljedećih osobnih podataka:

 • vaše ime i prezime
 • vaš spol
 • vaša matična država.

Osim toga, osobni aspekti kao što su afiniteti prema proizvodu, interesi, odluke o kupnji, željeno vrijeme kupovine itd. koji proizlaze iz narudžbi automatski se obrađuju i analiziraju tako da vam možemo prikazati relevantne oglase. Profiliranje se također može provoditi bez pristanka na temelju čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a na temelju legitimnih interesa (pogledajte točku 3.5.).

U određenim okolnostima vašu adresu e-pošte upotrebljavamo i bez vaše izričite privole kako bismo vam poslali informacije o sličnim proizvodima svojeg poduzeća ako ste naš stalni kupac i niste izrazili protivljenje upotrebi vaše adrese e-pošte. U slučaju oglašavanja za stalne klijente obradu podataka temeljimo na svojim legitimnim interesima u skladu s čl. 6. st. 1 slovo f) OUZP-a. Obrada vaše adrese e-pošte u svrhu izravnog oglašavanja pri tome se smatra priznatim zakonskim interesom na temelju OUZP-a.

U oba je slučaja u bilo kojem trenutku moguća odjava, npr. putem poveznice na kraju svakog biltena. Također, svoju želju za odjavom možete u bilo kojem trenutku poslati e-poštom na .

Za slanje svojeg biltena upotrebljavamo alat Tool Mailchimp društva The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 SAD).
Dodatne informacije o zaštiti podataka putem izvršitelja obrade pronaći ćete pod https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Slanje e-biltena putem naših partnera

Ako ste u skladu s čl. 6 st. 1. slovo a) OUZP-a izričito dali svoju privolu, proslijedit ćemo vašu adresu e-pošte našim partnerima, društvima Chrono24 Direct GmbH (Sachsenallee 24, 01723 Kesselsdorf, Njemačka) i Fratello Watches B.V. (Het Kleine Loo 284, 2592CK Hag, Nizozemska). Naši partneri upotrebljavaju vašu adresu e-pošte kako bi vam redovito slali personalizirani bilten s ponudama, novim proizvodima i akcijama. Za primanje biltena dovoljno je da navedete svoju adresu e-pošte.

Odjava je moguća u bilo kojem trenutku, npr. putem poveznice na kraju svakog biltena. Također, svoju želju za odjavom možete u bilo kojem trenutku poslati e-poštom na .

Tijekom upotrebe našeg obrasca za kontakt

U slučaju pitanja bilo koje vrste nudimo vam mogućnost da putem obrasca dostupnog na našem web-mjestu stupite u kontakt s nama ili određenim trgovcem / privatnim prodavateljem. U slučaju da svoje pitanje želite uputiti trgovcu / privatnom prodavatelju, proslijedit ćemo mu vaš upit za kontakt. Za upotrebu obrasca za kontakt obvezno je navođenje sljedećih podataka:

 • valjana adresu e-pošte
 • vaše konkretno pitanje ili poruka.

Navedene ćemo podatke obrađivati u sljedeće svrhe:

 • kako bismo vas mogli identificirati
 • kako bismo mogli odgovoriti na vaše pitanje
 • za eventualno prosljeđivanje dotičnom trgovcu / privatnom prodavatelju.

Za brže stupanje u kontakt dodatno možete dobrovoljno navesti svoje ime i telefonski broj.

U okviru upotrebe našeg obrasca za kontakt eventualno ćemo skenirati i analizirati vašu poruku. To se provodi u svrhu sprječavanja prijevara te otkrivanja nezakonitih radnji odnosno kršenja naših Općih uvjeta platforme te općenita poboljšanja komunikacije i podrške za kupce.

Obrada podataka provodi se na vaš upit te je u skladu s čl. 6. st. 1. slovo b) OUZP-a potrebna u navedene svrhe za provedbu ugovora i predugovornih mjera. Također, obrada podataka u okviru upita za stupanjem u kontakt temelji se na našim legitimnim interesima u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Oni također proizlaze iz navedenih svrha.

Osobne podatke koje smo prikupili za upotrebu obrasca za kontakt izbrisat ćemo neposredno nakon obrade upita koji ste postavili.

U slučaju stupanja u kontakt i savjetovanja putem Premium prodajnog savjetnika

Za satove iznad određene vrijednosti može se uspostaviti kontakt s Premium prodajnim savjetnikom izravno putem obrasca za kontakt u oglasu.
Kako biste stupili u kontakt s Premium prodajnim savjetnikom, obvezno je potrebno navesti sljedeće podatke:

 • vaše ime
 • vaše oslovljavanje
 • vaš upit
 • vaša poruka.

Ovisno o načinu stupanja u kontakt koji ste odabrali za Premium prodajnog savjetnika, možda ćete dodatno morati navesti svoju adresu e-pošte ili telefonski broj.

U okviru upotrebe našeg obrasca za kontakt eventualno ćemo skenirati i analizirati vašu poruku. To se provodi u svrhu sprječavanja prijevara te otkrivanja nezakonitih radnji odnosno kršenja naših Općih uvjeta platforme te općenita poboljšanja komunikacije i podrške za kupce.

Obrada podataka provodi se na vaš upit te je u skladu s čl. 6. st. 1. slovo b) OUZP-a potrebna u navedene svrhe za provedbu ugovora i predugovornih mjera. Također, obrada podataka u okviru upita za stupanjem u kontakt temelji se na našim legitimnim interesima u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Oni također proizlaze iz navedenih svrha.

Uneseni podatci pohranjuju se putem sučelja u softveru HubSpot našeg izvršitelja obrade HubSpot Ireland Ltd. (1 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irska) kojim se koristimo.

Ako već imate Chrono24 račun tijekom stupanja u kontakt, podatci u softveru HubSpot bit će obogaćeni dodatnim podatcima iz naše baze podataka.

U okviru stupanja u kontakt Premium prodajni savjetnik ima pristup sljedećim informacijama kako bi vas mogao što bolje savjetovati:

 • informacije o upotrebi prodajnog mjesta Chrono24 i ponuđenih značajki, kao što su podsjetnik, spremljeno pretraživanje ili zbirka Watch Collection kako bi vam se pružila podrška tijekom traženja satova i dale odgovarajuće ponude
 • informacije o tekućim upitima i procesima kupnje kako bi vam se pružila proaktivna podrška pri upotrebi platforme
 • prethodna komunikacija s društvom Chrono24 kako bi se u obzir mogao uzeti sadržaj o kojem se već razgovaralo.

Obrada osobnih podataka u kontekstu savjetovanja Premium prodajnog savjetnika provodi se u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Naš legitimni interes proizlazi iz navedenih svrha.

Tijekom upotrebe alata za zajedničko pregledavanje

Kako bi vam se mogla pružiti učinkovita podrška uživo kako na webu tako i u aplikaciji, upotrebljavamo alat za zajedničko pregledavanje TeamViewer Engage društva TeamViewer Germany GmbH (Bahnhofsplatz 2, 73033 Göppingen, Njemačka). Tijekom telefonskog razgovora s našim timom za podršku sesiju zajedničkog pregledavanja započinjete putem poveznice u podnožju web-mjesta. Nakon vaše izričite potvrde primit ćete ID sesije, koji našem zaposleniku omogućava pregled vašeg trenutačnog prozora web-preglednika. Naš zaposlenik nema pristup drugim prozorima web-preglednika ni vašem računalu te stoga ne može instalirati programe niti neovlašteno uklanjati podatke s vašeg računala. Pri tome se obrađuju sljedeći osobni podatci:

 • vaša IP adresa
 • vaš položaj na web-mjestu
 • podstranice koje ste posjetili
 • trajanje vašeg boravka na stranici odnosno u web-pregledniku
 • vaš operativni sustav
 • informacije o vašem krajnjem uređaju.

Obrada podataka provodit će se samo ako ste nam dali izričitu privolu u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a. Uspostavljanje sesije zajedničkog pregledavanja ovisi o obradi vaše IP adrese. U protivnom upotreba sesije zajedničkog pregledavanja neće biti moguća.

Tijekom slanja paketa

Kako bismo vam omogućili elektroničko praćenje svoje narudžbe od otpreme, od privatnih prodavatelja traži se da navedu pružatelja usluga dostave koji je angažira za otpremu i pridruženi ID za praćenje. Trgovci su dužni dostaviti ID za praćenje. S pomoću ovih podataka pružatelj čijim se uslugama koristimo, AfterShip Ltd. (One Midtown 38/f Hoi Shing Road Tsuen Wan Unit 2 No. 11, Hong Kong), pruža mogućnost praćenja za praćenje statusa isporuke. Pri tome se obrađuju sljedeći osobni podatci:

 • vašu adresu za dostavu ili isporuku
 • ostali podatci za dostavu
 • podatci o narudžbi
 • podatci o statusu pošiljke.

Obrada se provodi na temelju čl. 6. st. 1. slovo b) OUZP-a jer je potrebna za provedbu ugovora za upotrebu platforme ili za provedbu kupoprodajnog ugovora.

Tijekom objavljivanja komentara u našem časopisu

Imate mogućnost objaviti komentar na članak kojem možete pristupiti u našem časopisu. Obrađujemo vašu IP adresu kako bismo objavili komentar. Dodatno uz komentar potrebno je navesti sljedeće podatke:

 • vaše ime,
 • važeća adresa e-pošte i
 • vaš komentar.

Komentiranje artikala je dobrovoljno. Upotrebljavamo vaše osobne podatke kako bismo mogli objaviti vaš komentar i drugim korisnicima pružiti mogućnost da na njega odgovore. Vaša adresa e-pošte potrebna nam je kako bismo mogli stupiti u kontakt s vama i pratiti eventualne zakonske prekršaje.

Obradu vaših podataka u navedene svrhe temeljimo na svojim legitimnim interesima u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a tako što vam nudimo mogućnost komentiranja članka u našem časopisu te interakcije s nama i drugim korisnicima.

Za objavu komentara u našem časopisu upotrebljavamo dodatak za WordPress wpDiscuz pružatelja usluga gVectors Team.

Dodatne informacije o dodatku wpDiscuz pronaći ćete pod točkom https://wpdiscuz.com/docs/wpdiscuz-7/privacy-and-gdpr/.

Tijekom slanja ocjena kupaca putem usluga Trustpilot i sitejabber

Važno nam je vaše mišljenje o našim proizvodima i uslugama. Stoga vam nudimo mogućnost da našu platformu ocijenite putem usluge ocjenjivanja www.trustpilot.com našeg izvršitelja obrade Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 3. kat, 1112 Kopenhagen K, Danska; u daljnjem tekstu „Trustpilot”). Kada date ocjenu, ona će se objaviti na našem web-mjestu te na web-mjestu Trustpilota. Međutim, pridržavamo pravo njezina brisanja ili neobjavljivanja.

Nakon uspješno provedene kupnje od nas ćete primiti poruku e-pošte s molbom da ocijenite našu platformu i naše usluge. U poruci e-pošte pronaći ćete poveznicu „Business Generated Link” društva Trustpilot, putem koje ćete dospjeti do web-mjesta Trustpilot te ćete moći dati ocjenu o svojoj narudžbi. Poveznica „Business Generated Link” sadrži sljedeće osobne podatke:

 • vaše ime i prezime
 • vaša matična država (npr. Njemačka)
 • vaša adresa e-pošte
 • ID transakcije.

Nakon što kliknete poveznicu, vaši osobni podatci bit će poslani društvu Trustpilotu kako bismo vašu ocjenu mogli povezati s vašom kupnjom i osigurati autentičnost recenzije.

Osim toga, moguća je objava svih ocjena predanih Trustpilotu i na našem web-mjestu ako možemo osigurati autentičnost ocjene.

Obrada podataka u okviru davanja ocjene kupca putem Trustpilota provodi se na temelju naših legitimnih interesa u skladu s čl. 6. st. 1 slovo f) OUZP-a. Time želimo osigurati oblikovanje i optimizaciju našeg web-mjesta u skladu s potrebama korisnika.

Dodatne pojedinosti o svrsi ili opsegu obrade podataka putem Trustpilota možete pronaći u Odredbama o zaštiti podataka društva Trustpilot.

Ako se na temelju vaše adrese za račun utvrdi da se nalazite u SAD-u, nudimo vam mogućnost da putem usluge za ocjenjivanje www.sitejabber.com našeg izvršitelja obrade GGL Projects, Inc. (1528 South El Camino Real, Suite 110, San Mateo, CA 94402, SAD; u daljnjem tekstu „sitejabber”) dajete ocjene o našoj platformi. Ako predate ocjenu, ona će se objaviti na web-mjestu usluge sitejabber.

Nakon uspješno provedene kupnje od nas ćete primiti poruku e-pošte s molbom da ocijenite našu platformu i naše usluge. U poruci e-pošte pronaći ćete poveznicu „Review Request” usluge sitejabber, putem koje ćete dospjeti do web-mjesta sitejabber te ćete moći dati ocjenu o svojoj transakciji. Poveznica „Review Request” sadrži sljedeće osobne podatke:

 • vaše ime i prezime
 • vaša adresa e-pošte
 • ID transakcije s datumom transakcije.

Nakon što kliknete poveznicu, vaše osobne informacije prosljeđuju se usluzi sitejabber kako bi se vaša ocjena mogla dodijeliti kupnji i kako bi se osigurala autentičnost ocjene.

Dodatne detalje o svrsi ili opsegu obrade podataka putem usluge sitejabber možete pronaći u Odredbama o zaštiti podataka usluge sitejabber .

Tijekom upotrebe kolekcije Watch Collection

Imate mogućnost upravljati i održavati svoju kolekciju satova u svojoj osobnoj kolekciji Watch Collection tako što ćete dodati satove, pohraniti podatke u vezi s njima i učitati vlastite slike svojih satova. Kolekciju Watch Collection možete pregledavati kod kuće i dok ste u pokretu te upravljati njome. Osim toga, kolekciju Watch Collection možete upotrebljavati za promatranje satova koje još ne posjedujete ili za brzu i jednostavnu procjenu vrijednosti svojeg sata.

Pri tome ćemo obvezno prikupiti sljedeće podatke:

 • referentni broj, marka, model i stanje sata
 • status vlasništva nad satom.

Također, možete unijeti kupovnu cijenu, vrijeme i mjesto kupnje te prenijeti sliku svojeg sata. Međutim, pri tome je riječ o dobrovoljnim navodima.

Navedene ćemo podatke obrađivati u sljedeće svrhe:

 • za dokumentiranje i procjenu vrijednosti vaše osobne kolekcije
 • za određivanje vaših interesa u pogledu pojedinačnih satova koje još ne posjedujete
 • za statističku procjenu u vezi s vašim satovima
 • za proširenje našeg kataloga proizvoda satovima koji nam do tada nisu bili poznati.

Kod podataka koje prikupljamo nije riječ o osobnim podatcima, već o podatcima koji mogu biti osobni. Podatci koji mogu biti osobni su podatci bez izravnog odnosa s osobom, no na temelju kojih se može saznati identitet određene osobe. Za obradu podataka koji mogu biti osobni stoga nam je također potrebna pravna osnova.

Obradu tih podataka temeljimo na čl. 6. st. 1. slovo b) OUZP-a te na svojem legitimnom interesu u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a.

Legitimni interes pri tome počiva na upotrebi kolekcije Watch Collection kao izvora informacija tako što statističkom analizom podataka proširujemo svoje znanje o trenutačnom stanju na tržištu te budućoj optimizaciji svojih usluga u skladu s potrebama.

Ako ste dali izričitu privolu u skladu s čl. 6. st. 1. točka a) OUZP-a, navedeni podatci također će se upotrebljavati za kupnju i prodaju satova u vašoj kolekciji Watch Collection.

Kupnja i prodaja satova te konsignacija u suradnji s našim partnerskim društvima

Ako ste se pri prodaji svojeg sata odlučili za izravnu prodaju društvu Chrono24 ili konsignacijsku prodaju i ako ste u tu svrhu u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a dali svoju izričitu privolu, obratit ćemo vam se putem e-pošte te vam u suradnji s društvima Chrono24 Direct GmbH i Xupes Watches Ltd. dati ponudu. U tu će se svrhu sljedeći osobni podatci obvezno prenijeti društvima Chrono24 Direct GmbH i Xupes Watches Ltd.:

 • vaše ime i prezime
 • vaša adresa e-pošte
 • eventualno vaša poruka iz polja za slobodni unos teksta
 • informacije o ponuđenom satu (marka, model i referentni broj)
 • vaš telefonski broj.

Obrada podataka u smislu prijenosa podataka društvima Chrono24 Direct GmbH i Xupes Watches Ltd. provodi se isključivo nakon davanja vaše izričite privole u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a.

Također, nudimo vam uslugu u okviru koje možete kupiti sat u suradnji s našim partnerskim društvima Chrono24 Direct GmbH i Xupes Watches Ltd. Pri tome se ovim dvama društvima prosljeđuju sljedeći osobni podatci:

 • vaše ime i prezime
 • vaša adresa
 • vaše poruke trgovcu.

Navedeni podatci prikupljaju se kako bismo vam sat mogli prodati i poslati.

Također, nudimo vam uslugu savjetovanja u suradnji s društvom Chrono24 Direct GmbH u slučaju pitanja u vezi s izravnom prodajom. Kako bi vam se pri tome mogla pružiti stručna podrška i kako bi se vaš upit mogao obraditi u što kraćem roku, društvu Chrono24 Direct GmbH prenose se sljedeći osobni podatci:

 • vaše ime i prezime
 • vaš telefonski broj
 • vaš upit.

Obrada navedenih podataka provodi se na vaš upit i ona je u skladu s čl. 6. st. 1. slovo b) OUZP-a potrebna za besprijekoran tijek odvijanja prodaje, a time i za provedbu ugovornih i predugovornih mjera.

Tijekom prikupljanja osobnih podataka trećih osoba

U pojedinačnim slučajevima može se dogoditi da nam korisnici dostave osobne podatke trećih osoba (npr. ovlaštenih predstavnika, osoba za kontakt, drugih vlasnika računa). U tim slučajevima korisnici su dužni navesti podatke samo u onoj mjeri u kojoj dotična treća osoba raspolaže znanjem o tome. To posebno uključuje znanje nas kao odgovorne osobe te navedenih podataka i svrhama navođenja.
Uostalom, ove informacije o zaštiti podataka primjenjuju se na odgovarajući način na dotične treće osobe ako informacije nisu relevantne samo za ugovorne partnere. To posebno uključuje informacije o nama kao voditelju obrade i našem službeniku za zaštitu podataka te informacije o pravima ispitanika. Ako iznimno primimo podatke za kontakt dotične treće osobe, izravno ćemo je obavijestiti o tome. Međutim, u pravilu ne tražimo nikakve podatke za kontakt trećih osoba. Podatke koje nam pruže treće osobe upotrebljavat ćemo samo u svrhu za koju su dani (npr. potrebno stupanje u kontakt, obrada plaćanja putem navedenih bankovnih podataka).
Podatci dotičnih trećih osoba bit će izbrisani najkasnije kada se izbrišu podatci navedene osobe ili ako ta osoba promijeni ili izbriše dotične podatke.

Obrada podataka dotičnih trećih osoba provodi se na temelju naših legitimnih interesa u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a da svojim ugovornim partnerima pružimo mogućnost opravdana uključivanja trećih osoba.

Pri sudjelovanju u istraživanjima korisnika

Vama se na platformi nudi mogućnost sudjelovanja u istraživanjima korisnika. Svrha tih dobrovoljnih istraživanja korisnika jest saznati ciljane informacije o ponašanju, potrebama i motivaciji korisnika. To služi optimizaciji platforme, aplikacija, proizvoda i procesa portala Chrono24.

Ovisno o tome u kojem istraživanju korisnika sudjelujete, ono će se provesti putem jednog ili obaju internetskih alata za ankete SurveyMonkey i/ili Hotjar.

Tijekom sudjelovanja u istraživanju korisnika putem alata SurveyMonkey našeg izvršitelja obrade Momentive, Inc. (One Curiosity Way, San Mateo, CA 94403, SAD) prenijet će mu se sljedeći podatci koji mogu biti osobni:

 • datum i vrijeme sudjelovanja u anketi i slanja obrasca
 • klasterirani podatci koji mogu biti osobni, kao što je vaša dobna skupina (npr. 19 – 29)
 • vaša IP adresa.

Obrada je legitimna na temelju čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a ako ste u tu svrhu dali svoju privolu.

Ako se odlučite za sudjelovanje u istraživanju korisnika, također može doći do toga da budete odvedeni do upitnika za provjeru informacija koji je kreiran s pomoću alata Hotjar našeg izvršitelja obrade Hotjar Ltd. (Level 2, St. Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta). Taj upitnik provjerava vašu prikladnost za istraživanje. Pri tome se obrađuju sljedeći osobni podatci:

 • vaše ime
 • vaša adresa e-pošte
 • vaš telefonski broj.

Obrada je legitimna na temelju čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a ako ste u tu svrhu dali svoju privolu.

Također, u dotičnom se upitniku postavljaju pitanja o tome za koje daljnje obrade svojih osobnih podataka u okviru istraživanja korisnika dajete privolu. Sljedeće obrade provode se legitimno u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a ako ste za njih dali privolu:

 • snimanje razgovora
 • dijeljenje i snimanje vašeg zaslona.

Snimka služi internoj procjeni istraživanja te će biti izbrisana po njegovu završetku. Snimanje se provodi putem softvera za komunikaciju videom i telekomunikaciju Zoom. Zoom je usluga koju na raspolaganje stavlja pružatelj Zoom Video Communications, Inc., (55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, SAD).

U okviru upotrebe alata Zoom proveli smo svoju konfiguraciju usluge Zoom kao dopunske zaštitne mjere tako da se za provedbu „mrežnih sastanaka” upotrebljavaju samo računalni centri u EU-u, EGP-u te sigurnim trećim državama kao što je Kanada ili Japan.

Tijekom postprodajnih poziva

Kako bi se poboljšalo vrijeme obrade postprodajnih poziva, koristimo se uslugama pozivnog centra. U slučaju da provedete kupnju putem platforme, vaši podatci bit će proslijeđeni pozivnom centru kako bi se putem poziva moglo provjeriti je li provedena prodaja. Pri tome se pozivnom centru prosljeđuju sljedeći osobni podatci:

 • vaše ime i prezime
 • vaš telefonski broj.

Obrada osobnih podataka legitimna je u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Naš potrebni legitimni interes u skladu s time proizlazi iz poboljšanja vremena obrade postprodajnih poziva i s time povezanim poboljšanjem iskustva kupaca.

Za provedbu postprodajnih poziva koristimo se uslugama našeg izvršitelja obrade Termitel GmbH (Zehntwiesenstr. 37, 76275 Ettlingen, Njemačka).

Tijekom prijevoda sadržaja koji su generirali korisnici

U svrhu prijevoda ocjena trgovaca, poruka u programu za razmjenu poruka Chrono24, oglasa i opisa oglasa, putem API-ja upotrebljavamo uslugu za prijevod Google prevoditelj („Google Translate”) našeg izvršitelja obrade Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD). Također, putem API-ja upotrebljavamo uslugu za prijevod DeepL Translate našeg izvršitelja obrade DeepL SE (Maarweg 165, 50825 Köln, Njemačka) u svrhu prijevoda opisa oglasa.

Ovisno o prenesenu sadržaju, prijenos osobnih podataka nije moguće isključiti.

Obrada osobnih podataka legitimna je u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Naš legitimni interes u skladu s time proizlazi iz navedenih svrha te s njima povezana oblikovanja web-mjesta u skladu s potrebama, posebno u pogledu otklanjanja jezičnih prepreka tijekom prijenosa sadržaja koji su generirali korisnici.

Tijekom snimanja poziva

Ako nam u tu svrhu date privolu, radi jamčenja kvalitete i u svrhu obuke snimamo dolazne pozive. Pri tome se obrađuju sljedeći osobni podatci:

 • audio podatci
 • sadržaj razgovora.

Podatke obrađuju samo zaposlenici s kojima vodite razgovor i njihovi nadređeni zaposlenici. Treće strane neće imati pristup vašim osobnim podatcima.

Obrada je legitimna u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a ako ste nam u tu svrhu dali svoju izričitu privolu.

Izrađene snimke pohranjuju se tijekom razdoblja od 90 dana i zatim brišu.

Tijekom kontakta s timom za podršku

Ako se telefonski ili e-poštom obratite našem timu za podršku, on će vašim stupanjem u kontakt upravljati s pomoću svekanalnog alata Sprinklr našeg izvršitelja obrade Sprinklr, Inc. (29 West 35th Street, New York, NY 10001, SAD).

Pri tome se obvezno obrađuju sljedeći osobni podatci:

 • vaše ime i prezime
 • vaša adresa
 • vaš upit.

Ovisno o tome obraćate li nam se telefonski ili e-poštom, usto će svekanalni alat obrađivati vašu adresu e-pošte ili vaš telefonski broj.

Obrada vaših osobnih podataka u ovom se slučaju provodi na vaš upit te je potrebna u skladu s čl. 6. st. 1. slovo b) OUZP-a. Pri tome je upotreba svekanalnog alata Sprinklr u našem legitimnom interesu za ujednačavanjem naše administracije kupaca u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a.

Ako ste na početku telefonskog razgovora dali učinkovitu privolu u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a), telefonski razgovor usto će biti sniman. Snimke se upotrebljavaju isključivo u svrhe obuke i izrade prijepisa kako bi se osiguralo da se vaš upit može sveobuhvatno obraditi. Osim toga, snimke će biti izbrisane tri mjeseca nakon njihove izrade.

Usto upotrebljavamo Sprinklr AI, umjetnu inteligenciju (u daljnjem tekstu: „UI”) društva Sprinklr, Inc. za sažimanje stupanja u kontakt putem e-pošte ili prijepise telefonskih razgovora za koje je potrebna privola te kako bismo podržali svoje zaposlenike pri komunikaciji s kupcima i obradi njihovih upita. Prije nego što se sadržaj poruka e-pošte i prijepisa prenese i obradi putem UI-ja, anonimiziraju se postojeći osobni podatci. Pri tome je potrebno imati na umu da nije moguće osigurati sveobuhvatnu anonimizaciju, no s društvom Sprinklr ugovorno smo odredili da se preneseni sadržaj ne smije upotrebljavati u svrhu obučavanja UI-ja. Time se i dalje može osigurati obrada utvrđenih svrha te u što većoj mjeri umanjiti prijenos osobnih podataka.

Obrada vaših osobnih podataka u okviru upotrebe UI-ja stoga se provodi na temelju čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Legitimni interes koji je potreban u skladu s time proizlazi iz navedenih svrha obrade.

Informacije u pogledu obrade vaših osobnih podataka u okviru upotrebe usluge certificiranja

Ako se vi ili vaš ugovorni partner koristite uslugom certificiranja koju nudimo, osobne podatke proslijedit ćemo društvu Chrono24 Direct GmbH (Sachsenallee 24, 01723 Kesselsdorf, Njemačka). Društvo Chrono24 Direct GmbH naše je partnersko poduzeće koje se, između ostalog, brine za certificiranje vaših satova. Bez obzira na to koristite li se vi ili vaš ugovorni partner uslugom certificiranja, sljedeći osobni podatci bit će proslijeđeni društvu Chrono24 Direct GmbH:

 • vaše ime i prezime
 • vaša adresa e-pošte

Društvu Chrono24 Direct GmbH ti su podatci potrebni kako bi vas moglo identificirati i slati vam informacije e-poštom u okviru postupka certificiranja.

Ako se koristite uslugom certificiranja, također ćemo društvu Chrono24 Direct GmbH proslijediti vašu adresu kako bi sat po završetku uspješna certificiranja moglo poslati izravno vama. Obrada osobnih podataka u ovom se slučaju provodi na vaš upit te je u skladu s čl. 6. st. 1. slovo b) OUZP-a potrebna za izvršavanje ugovornih i predugovornih mjera.

Ako se vaš ugovorni partner koristi tom uslugom, uslijedit će obrada osobnih podataka na temelju naših legitimnih interesa u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Potrebni legitimni interes društva počiva na sprječavanju prijevara i s njime povezanim općenitim povećanjem razine sigurnosti prodajnog mjesta.

S društvom Chrono24 Direct GmbH zaključili smo ugovor o izvršenju obrade u smislu čl. 28. OUZP-a. Tim ugovorom društvo Chrono24 Direct GmbH jamči da će proslijeđene podatke obrađivati u skladu s propisima OUZP-a te da će osigurati zaštitu prava i sloboda ispitanika.

Prosljeđivanje podataka

Vaše podatke prosljeđujemo trećim stranama samo ako:

 • ste dali svoju izričiti privolu u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a
 • postoji zakonska obveza za prosljeđivanje podataka u skladu s čl. 6. st. 1. slovo c) OUZP-a ili
 • je prosljeđivanje podataka u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a potrebno za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva i ne postoji razlog za pretpostavku da imate nadvladavajući legitimni interes za neprosljeđivanje svojih podataka koji je potrebno zaštititi.

Prosljeđivanje u okviru poreznih obveza

U okviru zakona o provedbi Direktive EU-a 2021/514 o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i s ciljem modernizacije zakona o poreznim postupcima (u daljnjem tekstu „DAC 7”), kao operater platforme obvezni smo obrađivati podatke o osobama i poduzećima koja obavljaju određene aktivnosti plaćanja na našoj platformi. Za potrebe provedbe postupka oporezivanja, informacije se jedanput godišnje moraju prijaviti Saveznom središnjem poreznom uredu, zajedno s ostalim informacijama o vrsti i obujmu obavljanja djelatnosti. Savezni središnji porezni ured zatim će podatke koje smo mu prijavili proslijediti nadležnim poreznim tijelima u tuzemstvu ili nadležnim tijelima drugih država članica.

To znači da će sljedeći osobni podatci biti proslijeđeni Saveznom središnjem poreznom uredu svake godine ako ste ponuditelj s obvezom prijave:

 • vaše ime i prezime
 • vaša adresa
 • vaš(i) navedeni porezni identifikacijski broj(evi)
 • vaš datum rođenja te
 • event. vaš identifikacijski broj u svrhe poreza na dobit.

Ako ste registrirani kao komercijalni trgovac, mi kao operater platforme također smo, u skladu s direktivom DAC 7, obvezni svake godine prosljeđivati sljedeće podatke Saveznom središnjem poreznom uredu u slučaju kada djelujete kao ponuditelj s obvezom prijave:

 • vaše poduzeće
 • vaša adresa
 • vaš(i) navedeni porezni identifikacijski broj(evi)
 • vaš PDV identifikacijski broj te
 • vaš broj u trgovačkom registru.

Čim prodajete satove na portalu Chrono24, vi ste ponuditelj s obvezom prijave.

Prijenos vaših osobnih podataka Saveznom središnjem poreznom uredu legitiman je u skladu s čl. 6. st. 1. slovo c) Opće uredbe o zaštiti podataka (OUZP) jer smo mi kao operater platforme obvezni to učiniti u skladu s čl. 13. direktive DAC 7.

Osim toga, naša je obveza Saveznom središnjem poreznom uredu proslijediti sljedeće podatke:

 • identifikacijska oznaka vašeg financijskog računa
 • sve ostale informacije koje se mogu upotrijebiti za identifikaciju vlasnika računa
 • svaka država članica u kojoj se smatrate rezidentom te iskazano na tromjesečnoj osnovi
 • sve naknade, provizije ili poreze koje smo zadržali ili naplatili tijekom izvještajnog razdoblja
 • ukupna naknada koja je plaćena ili pripisana tijekom izvještajnog razdoblja te
 • broj relevantne aktivnosti za koje je naknada u izvještajnom razdoblju isplaćena ili odobrena.

Tijekom prijenosa navedenih podataka Saveznom središnjem poreznom uredu možete nastaviti ostvarivati svoja prava ispitanika u skladu s točkom 12.. Izjave o zaštiti podataka.

Prosljeđivanje u okviru zajedničke odgovornosti pri obradi osobnih podataka

U okviru naše aktivnosti operatera platforme zajedno s drugim odgovornim stranama određujemo svrhe i sredstva određenih vrsta obrade tako da djelujemo kao zajednički voditelji obrade u smislu članka 26. OUZP-a u ovom kontekstu.

Zajednička odgovornost između društva Chrono24 i naših partnerskih poduzeća

Blisko surađujemo sa svojim partnerskim poduzećima (u daljnjem tekstu „strane” ili „mi”) u brojnim područjima na temelju svoje organizacijske strukture. Koristimo se jedinstvenim sustavima za elektroničku obradu podataka neovisno o poslovnom sektoru i vodimo zajedničke baze podataka u kojima se posebno obrađuju podatci o kupcima obiju strana.

U vezi s time obrađujemo osobne podatke trgovaca i korisnika internetskih platformi društva Chrono24 kao zajedničke odgovorne strane u skladu s člankom 26. OUZP-a. Na temelju ove zajedničke odgovornosti sklopili smo odgovarajuće ugovore o našoj zajedničkoj odgovornosti u pogledu dotičnih osobnih podataka.

Društvo Chrono24 nadležno je za obradu osobnih podataka ako se takva obrada odnosi na stavljanje na raspolaganje sustava za elektroničku obradu podataka i internih baza podataka o kupcima.

Obje su strane odgovorne za unos podataka u interne baze podataka te za održavanje unosa osobnih podataka registriranih i neregistriranih korisnika platformi kao i osobnih podataka registriranih trgovaca.

Također, u suradnji u okviru zajedničke odgovornosti posebno smo dogovorili tko ispunjava koje obveze u skladu s OUZP-om. To se posebno odnosi na ostvarivanje prava osoba čiji se podatci obrađuju te ispunjavanje obveza informiranja u skladu s čl. 13. i čl. 14. OUZP-a.

Obje su strane utvrdile da društvo Chrono24 na svojim platformama objavljuje informacije potrebne u skladu s čl. 13. i 14. OUZP-a u pogledu obrade podataka regulirane u okviru zajedničke odgovornosti te važan sadržaj uvjeta obrade.

Također, obje će se strane međusobno izvješćivati o pravima na zaštitu podataka koje su iskoristili ispitanici. Strane će si međusobno pružati sve informacije potrebne za odgovore na upite.

Prava o zaštiti podataka mogu se iskoristiti kako u pogledu društva Chrono24 tako i u pogledu dotičnih trgovaca. Društvo Chrono24 obvezuje se poštivati prava dotičnih osoba na upite u pogledu pristupa, ispravka, brisanja ili blokiranja njihovih osobnih podataka.

Zajednička odgovornost između društva Chrono24 i komercijalnih trgovaca

Mi i naš ugovorni partner (u daljnjem tekstu „trgovac”) surađujemo ugovorno u vezi s internetskim prodajnim mjestom za satove. Pri tome je društvo Chrono24 upravitelj internetske platforme na kojoj dotični trgovac može prodavati i kupovati satove.

U vezi s time društvo Chrono24 i dotični trgovac obrađuju osobne podatke korisnika platforme kao zajedničke odgovorne strane u skladu s člankom 26. OUZP-a. Društvo Chrono24 i dotični trgovac na temelju ove zajedničke odgovornosti sklopili su odgovarajući ugovor o zajedničkoj odgovornosti u pogledu dotičnih osobnih podataka.

Prema njemu, društvo Chrono24 odgovorno je za obradu osobnih podataka koji se odnose na tehnike za analizu ponašanja korisnika na internetskoj stranici, statističko vrednovanje i stavljanje statističkih podataka na raspolaganje trgovcu te dostavljanje kontaktnih podataka kupaca u svrhu provedbe narudžbi/otpreme. Za razliku od toga, dotični je trgovac nadležan za obradu osobnih podataka ako se ona odnosi na parametriziranje statističkih podataka putem funkcije padajućeg izbornika te primitak i upotrebu podataka za kontakt u svrhu otpreme predmeta kupnje.

Također, u suradnji u okviru zajedničke odgovornosti društvo Chrono24 i dotični trgovac posebno su dogovorili tko od njih ispunjava koje obveze u skladu s OUZP-om. To se posebno odnosi na ostvarivanje prava osoba čiji se podatci obrađuju te ispunjavanje obveza informiranja u skladu s čl. 13. i čl. 14. OUZP-a.

Obje su strane utvrdile da društvo Chrono24 na svojoj platformi objavljuje informacije potrebne u skladu s čl. 13. i 14. OUZP-a u pogledu obrade podataka regulirane u okviru zajedničke odgovornosti te važan sadržaj uvjeta obrade.

Također, obje će se strane međusobno izvješćivati o pravima na zaštitu podataka koje su iskoristili ispitanici. Strane će si međusobno pružati sve informacije potrebne za odgovore na upite.

Prava o zaštiti podataka mogu se iskoristiti kako u pogledu društva Chrono24 tako i u pogledu dotičnih trgovac. Društvo Chrono24 obvezuje se poštivati obvezu dostavljanja informacija prema čl. 15 OUZP-a i osobama čiji se podatci obrađuju učiniti te informacije na koje imaju pravo dostupnima u skladu s čl. 15 OUZP-a.

Zajednička odgovornost s društvom Mangopay u okviru prijave 1099-K Službi unutarnjih prihoda (IRS)

Ugovorno surađujemo s društvom Mangopay S.A. (2 Avenue Amélie, L-1125 Luksemburg; u daljnjem tekstu „Mangopay”) u svrhu provedbe prijave 1099-K koju zahtijeva porezna Služba unutarnjih prihoda („Internal Revenue Service”, IRS) SAD-a. Prodavatelji iz SAD-a koji su tijekom poslovne godine proveli transakcije u iznosu od najmanje 600 USD moraju se, u skladu s time, prijaviti IRS-u putem poreznog obrasca 1099-K. Društvo Mangopay obvezno je, u svojstvu pružatelja usluga plaćanja, prijaviti prodavatelje iz SAD-a koji podliježu obvezi prijave. U okviru toga, u svojstvu operatera platforme, prikupljamo porezne identifikacijske brojeve prodavatelja iz SAD-a koji su potrebni za to tijekom registracije. Zatim prosljeđujemo odgovarajuće porezne identifikacijske brojeve društvu Mangopay kako bismo osigurali da društva Mangopay i Chrono24 u punom opsegu ispunjavaju svoje zakonske obveze u pogledu IRS-a.

Ako ste prodavatelj iz SAD-a, u suradnji s društvom Mangopay obrađujemo vaš porezni identifikacijski broj kao zajednički voditelji obrade u skladu s čl. 26. OUZP-a. Na temelju ove zajedničke odgovornosti sklopili smo mjerodavni ugovor u pogledu dotičnih osobnih podataka.

U okviru toga, društvo Chrono24 odgovorno je za prikupljanje poreznih identifikacijskih brojeva. Oni su potrebni za prijavu 1099-K IRS-u. Provedba prijave odgovornost je društva Mangopay.

Također, u suradnji s društvom Mangopay u okviru zajedničke odgovornosti posebno smo dogovorili tko od nas ispunjava koje obveze u skladu s OUZP-om. To se posebno odnosi na ostvarivanje prava osoba čiji se podatci obrađuju te ispunjavanje obveza informiranja u skladu s čl. 13. i čl. 14. OUZP-a.

Društva Mangopay i Chrono24 međusobno se informiraju o pravima na zaštitu podataka koja su iskoristili korisnici. Međusobno si pružamo sve informacije potrebne za odgovore na upite.

Svoja prava ispitanika možete, u skladu s točkom 12. ove Izjave o zaštiti podataka, iskoristiti kako u pogledu nas, tako i u pogledu društva Mangopay. Obvezujemo se poštivati prava ispitanika u pogledu pristupa, ispravka, brisanja ili blokiranja njihovih osobnih podataka ako tome nisu suprotstavljeni drugi zakonski propisi.

Vidljivost vaših podataka trećim osobama

Kao korisnik i privatni prodavatelj

Treće strane ne mogu steći uvid u vaše osobne podatke koji su pohranjeni n vašem Chrono24 računu (pogledajte točke 3.2.1. i 3.2.3.) ako niste objavili oglase na platformi. Kada kao privatni prodavatelj objavite oglase na platformi, registrirani i neregistrirani korisnici moći će vidjeti vaše podatke u svojstvu ponuditelja na platformi samo ako ste dali izričitu privolu za objavljivanje u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a.

Kao trgovac

Ako ste registrirani kao trgovac i objavljujete oglase na platformi, registrirani i neregistrirani korisnici na platformi mogu vidjeti vaše podatke u svojstvu ponuditelja (pogledajte točku 3.2.4.). Međutim, već tijekom registracije te kasnije na svojem profilu možete ograničiti vidljivost svojih podataka, tako da se vaša adresa ne prikazuje.

Objavljivanje podataka u svojstvu ponuditelja potrebno je u okviru upotrebe platforme u skladu s čl. 6 st. 1 slovo b) Opće uredbe o zaštiti podataka za izvršenje i provedbu ugovora između društva Chrono24 i trgovca.

Kolačići i pikseli

Na svojem web-mjestu upotrebljavamo takozvane kolačiće i piksele (dalje u tekstu „skripte”) kako bismo statistički analizirali upotrebu svojeg web-mjesta te kako bismo ga analizirali radi optimizacije naše ponude za vas (pogledajte točku 7.). Te nam skripte omogućuju da tijekom ponovnog posjeta svojeg web-mjesta prepoznamo da ste ga već bili posjetili. Skripte koje se upotrebljavaju na našem web-mjestu razlikuju se po tome jesu li tehnički potrebne ili nisu.

Ako se kod tehnički potrebnih kolačića obrađuju i osobni podatci, tu obradu temeljimo na našim legitimnim interesima u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Besprijekorna upotreba našeg web-mjesta smatra se legitimnim interesom u smislu prethodno navedenih propisa. Skripte koje nisu tehnički potrebne aktiviraju se tek nakon vaše prethodne izričite privole. Pod točkom 7. možete saznati o kojoj je skripti konkretno riječ.

Kolačići

Kolačići su male datoteke koje vaš web-preglednik automatski izrađuje i koje se pohranjuju na vašom krajnjem uređaju (prijenosnom računalu, tabletu, pametnom telefonu i sl.) kada posjećujete naše web-mjesto. Kolačići ne uzrokuju nikakvu štetu na vašem krajnjem uređaju, ne sadrže viruse, trojanske konje ni sličan zlonamjerni softver.

U kolačiću se pohranjuju informacije koje se dobivaju u vezi sa specifično upotrijebljenim krajnjim uređajem. Ali to ne znači da mi time neposredno dobivamo informacije o vašem identitetu.

Upotreba kolačića, između ostalog, služi praktičnijem oblikovanju upotrebe naše ponude za vas. Tako upotrebljavamo takozvane kolačiće sesije kako bismo, na primjer, prepoznali da ste već posjetili pojedine dijelove našeg web-mjesta ili da ste se već prijavili u svoj Chrono24 račun. Oni se nakon napuštanja naše stranice automatski brišu.

Osim toga, također koristimo trajne kolačiće za optimizaciju upotrebe za korisnike koji se na određeno vrijeme pohranjuju na vašem krajnjem uređaju. Ako ponovno posjetite naše web-mjesto kako biste se koristili našim uslugama, automatski se prepoznaje da ste već bili kod nas te koje ste unose i postavke izvršili. Stoga ih nećete morati ponovno unositi.

Većina web-preglednika automatski prihvata kolačiće. Vaš web-preglednik, međutim, možete tako konfigurirati da se na vašem računalu ne pohranjuju kolačići ili da se stalno pojavljuje napomena prije nego što se upotrijebi kolačić. Ali potpuno deaktiviranje kolačića može dovesti do toga da nećete moći koristiti sve funkcije naše internetske stranice.

Popis svih kolačića

Ponuđač Kolačić Vijek trajanja
Chrono24 chronosessid 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 userAccountActivationReminder 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 JSESSIONID 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 appInfo 1 dan Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 c24-data 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 c24userprefs 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 cfctGroup 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 c24-dealer-session 12 sati Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 search-session 14 dana Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 filter-combinations 14 dana Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 bannerIdsToShow 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 editResourceTexts 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 shippingCountryId 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 isLostOffer 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 c24-user-session 1 mjesec Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 c24-log-in-permanently 1 mjesec Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 deletedWatchIds 5 minuta Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 timezone 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 c24-tfa-phone 30 minuta Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 c24-pwd-reset-token 30 minuta Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 csrf-token 1 dan Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 mobile-app-csrf-token 1 dan Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 c24-consent 3 godina Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 third-party-authentication-context-id 1 sat Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 chrono24-feature-preview 1 dan Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 consent-session 8 sati Izjava o zaštiti podataka
Riskified rCookie 10 godina Izjava o zaštiti podataka
Riskified rskxRunCookie 10 godina Izjava o zaštiti podataka
Riskified lastRskxRun 1 godina Izjava o zaštiti podataka
CloudFlare __cfduid 1 mjesec Izjava o zaštiti podataka
CloudFlare __cf_bm 30 minuta Izjava o zaštiti podataka
Ponuđač Kolačić Vijek trajanja
Chrono24 PSOrderTracking 30 minuta Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 last-search-result-ids 14 dana Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 mobile-app-pu 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 pu 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Google Analytics _ga 2 godina Izjava o zaštiti podataka
Google Analytics _ga_* 2 godina Izjava o zaštiti podataka
Google Analytics _gat 1 minuta Izjava o zaštiti podataka
Google Analytics _gat_* 1 minuta Izjava o zaštiti podataka
Google Analytics __ssid 4 godina Izjava o zaštiti podataka
Google Tag Manager _dc_gtm_* 1 minuta Izjava o zaštiti podataka
Google Tag Manager _gid 1 dan Izjava o zaštiti podataka
Ponuđač Kolačić Vijek trajanja
Chrono24 userHistory 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 rtFreqSearchResult 14 dana Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 rtFreqTeaser 14 dana Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 rtProductIds 14 dana Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 rtWatchIds 14 dana Izjava o zaštiti podataka
Chrono24 jameslist_addwatch 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Ponuđač Kolačić Vijek trajanja
Hotjar _hjid 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Hotjar _hjIncludedInSample 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Hotjar _hjTLDTest Sesija Izjava o zaštiti podataka
Hotjar _hjMinimizedPolls 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Google Tag Manager _dc_gtm_* 1 minuta Izjava o zaštiti podataka
Google Tag Manager _gid 1 dan Izjava o zaštiti podataka
Ponuđač Kolačić Vijek trajanja
Google Ad Manager GoogleAdServingTest Sesija Izjava o zaštiti podataka
Google Ad Manager __gads 2 godina Izjava o zaštiti podataka
Google Ad Manager IDE 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Google Ad Manager ANID 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Google Ad Manager NID 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Google Ad Manager __gpi 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Google Ad Manager __eoi 6 mjeseci Izjava o zaštiti podataka
Meta _fbp 3 mjeseci Izjava o zaštiti podataka
Bing MUID 2 godina Izjava o zaštiti podataka
Bing MR 2 godina Izjava o zaštiti podataka
DoubleClick __gads 2 godina Izjava o zaštiti podataka
DoubleClick IDE 1 godina Izjava o zaštiti podataka
DoubleClick ANID 1 godina Izjava o zaštiti podataka
DoubleClick NID 1 godina Izjava o zaštiti podataka
DoubleClick __gpi 1 godina Izjava o zaštiti podataka
DoubleClick __eoi 6 mjeseci Izjava o zaštiti podataka
Criteo uid 2 godina Izjava o zaštiti podataka
Criteo _hjid 2 godina Izjava o zaštiti podataka
Pinpoll visitor 1 mjesec Izjava o zaštiti podataka
The Trade Desk TDID 1 godina Izjava o zaštiti podataka
Acuityads auid 6 mjeseci Izjava o zaštiti podataka
Compulse extendtv_user_id 2 godina Izjava o zaštiti podataka
Google Tag Manager _dc_gtm_* 1 minuta Izjava o zaštiti podataka
Google Tag Manager _gid 1 dan Izjava o zaštiti podataka

Pikseli

Pikseli, poznati i kao pikseli za praćenje, male su GIF datoteke veličine 1 × 1 piksela koje se, primjerice, tijekom posjeta nekog web-mjesta mogu nalaziti u grafikama, ali i u e-pošti i sl. Ni pikseli ne uzrokuju nikakvu štetu na vašem krajnjem uređaju, ne sadrže viruse, trojanske konje ni sličan zlonamjerni softver.

Pikseli šalju vašu IP adresu, referentni URL posjećenog web-mjesta, vrijeme kada je piksel pregledan, upotrijebljeni web-preglednik te prethodno pohranjene informacije kolačića na mrežnog poslužitelja. To nam pruža mogućnost da provodimo mjerenja posjećenosti i druge statističke analize koje služe optimizaciji naše platforme i naše ponude.

Većina web-preglednika automatski prihvaća piksele. Odgovarajućim alatima, odnosno dodacima za web-preglednik možete spriječiti upotrebu piksela na našim stranicama (na primjer, s pomoću dodatka „AdBlock” za web-preglednik Firefox).

Nužno potrebne tehnologije

Kako bismo osigurali rad naše platforme, svoje web-mjesto i aplikaciju pružali bez smetnji te vam tako ponudili performanse utvrđene u Općim uvjetima poslovanja, u skladu s čl. 25. st. 2. br. 2. njemačkog Zakona o zaštiti podataka i privatnosti u telekomunikacijama i telemedijima (TTDSG) obvezni smo upotrebljavati određene tehnologije radi ispunjavanja navedenih ciljeva. Ako se u okviru toga obrađuju osobni podatci, obrada se temelji na našem legitimnom interesu u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a, što također proizlazi iz navedenih razloga. Tijekom posjećivanja web-mjesta i u aplikaciji upotrebljavaju se sljedeći nužno potrebni kolačići:

Chrono24

Pri pozivanju našeg web-mjesta i u našoj aplikaciji upotrebljavamo kolačiće koji su nužno potrebni kako bismo vam mogli ponuditi sve funkcije naše internetske platforme. Podatci koji se prikupljaju putem naših kolačića upotrebljavaju se, između ostalog, u sljedeće svrhe:

 • Kako bismo osigurali da kako tijekom upotrebe web-mjesta ili aplikacije tako i nakon zatvaranja web-preglednika ili aplikacije ostanete prijavljeni ako ste dali odgovarajuću privolu u prozoru za prijavu.
 • Kako bismo identificirali koju verziju aplikacije upotrebljavate te vam pravilno prikazali odgovarajuće značajke u vašoj aplikaciji.
 • Kako bismo vas u okviru upotrebe određenih značajki povezanih s obavijestima putem e-pošte podsjetili na to da potvrdite svoju adresu e-pošte.
 • Kako bismo vam prikazali web-mjesto ili aplikaciju na odgovarajućem jeziku.
 • Kako bismo prepoznali u kojoj se državi nalazite kako bismo vam mogli prikazati točne troškove isporuke te točnu valutu i vremensku zonu.
 • Kako bismo vas prepoznali u okviru dvostruke provjere autentičnosti i prijave putem trećih pružatelja usluga.
 • Kako bismo vas prepoznali kada ponovno postavite svoju lozinku.
 • Kako bismo jamčili vašu sigurnost te spriječili zloupotrebu vaših podataka putem trećih osoba.
 • Kako bismo utvrdili jeste li i u kojem ste obliku već imali interakciju s alatom „Cookie Consent Manager”.

Pri tome naši kolačići redovito prikupljaju sljedeće podatke:

 • vašu IP adresu
 • informacije o vašem web-pregledniku i uređajima koje upotrebljavate
 • relevantne informacije o vašem ponašanju.

Trajanje pohrane pojedinačnih kolačića možete pronaći pod brojem 6.1..

Pravna osnova za obradu jest naš legitimni interes u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a u pogledu navedenih svrha.

Riskified

U svrhu sprječavanja prijevara pri plaćanju kreditnim karticama koristimo se uslugama društva Riskified, Inc. (220 Fifth Avenue, Floor 2, New York, NY 10001, SAD; u daljnjem tekstu „Riskified”). Društvo Riskified samostalan je voditelj obrade podataka u skladu s čl. 4. br. 7. OUZP-a. Riskified utvrđuje je li potrebno osigurati vaša plaćanja kreditnom karticom na portalu Chrono24, koja nisu osigurana postupkom 3D-Secure, od prijevarnih povratnih terećenja. U tu se svrhu s pomoću kolačića prikupljaju sljedeći podatci, koje Riskified obrađuje kako bi se analiziralo vaše korisničko ponašanje na web-mjestu i u aplikaciji u navedenu svrhu:

 • vašu IP adresu
 • informacije o vašem web-pregledniku i uređajima koje upotrebljavate
 • informacije o vašem općenitom ponašanju na web-mjestu.

Riskified pohranjuje obrađene podatke 48 mjeseci, nakon čega se u cijelosti brišu.

Pravna osnova za obradu jest naš legitimni interes u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a u pogledu povećanja općenite razine sigurnosti naše platforme i sprječavanja prijevara. Sprječavanje prijevara na teret naših kupaca i naš teret izričito je priznato kao legitiman interes u uvodnoj izjavi 47 OUZP-a.

Firebase Crashlytics

U svojoj aplikaciji upotrebljavamo program za analizu Firebase Crashlytics našeg izvršitelja obrade Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; u daljnjem tekstu „Crashlytics”). Alat Crashlytics prikuplja podatke o upotrebi aplikacije – posebno povezane s padovima i pogreškama sustava. Osim podataka o uređaju i instaliranoj verziji aplikacije, upotrebljavaju se i drugi podatci koji mogu pomoći u otklanjanju pogrešaka – posebice u vezi s korisnikovim softverom i hardverom. Također, vaša se IP adresa u okviru toga prosljeđuje alatu Firebase. Dodatne informacije o tome pronaći ćete u Izjavi o zaštiti podataka alata Crashlytics.

Crashlytics pohranjuje obrađene podatke 90 dana, nakon čega se u cijelosti brišu.

Pravna osnova za obradu jest naš legitimni interes u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a za analizom i s njome povezanim otklanjanjem pogrešaka pri padovima naše aplikacije. Kako bi se analizirali padovi i pogreške pri pokretanju aplikacije, Crashlytics pokreće se izravno tijekom pokretanja aplikacije.

accesiBe

Kada posjetite domenu „chrono24.com”, koristimo se uslugama našeg izvršitelja obrade accesiBe Ltd. (David Ben Gurion Rd 1, Bene Beraq, Tel Aviv, 5120149, Izrael; u daljnjem tekstu „accesiBe”) kako bismo ispunili zahtjeve američkog Zakona o Amerikancima s invaliditetom („Americans With Disabilities Act”, ADA) te vam svoju internetsku platformu pružili bez prepreka. U tu se svrhu s pomoću skripte društva accesiBe na vašem krajnjem uređaju pohranjuju informacije kako bismo vam u podnožju web-mjesta pružili gumb s pomoću kojeg možete samostalno provesti postavke u pogledu nepostojanja prepreka. Osim toga, prikupljaju se informacije o vašem web-pregledniku i vašem ponašanju na web-mjestu te vaša IP adresa kako bi se zajamčilo da se postavke u pogledu nepostojanja prepreka provode u skladu s potrebama.

Obrada vaših osobnih podataka legitimna je na temelju čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Naš legitimni interes leži u pružanju naše platforme bez prepreka i ispunjavanju pravnih propisa zakona ADA.

Cloudflare

Za zaštitu naše internetske platforme od takozvanih DDoS napada (distribuiranih napada uskraćivanjem usluga, „Distributed Denial-of-Service”), koji mogu ograničiti i negativno utjecati na funkcionalnost naše platforme, te kako bismo povećali povezanu općenitu razinu sigurnosti naše platforme, koristimo se uslugama našeg izvršitelja obrade Cloudflare, Inc. (101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, SAD; u daljnjem tekstu „Cloudflare”). Pri tome Cloudflare pri posjećivanju web-mjesta i u aplikaciji ispituje različite parametre i vaše ponašanje te ih analizira u pogledu obrazaca napada radi provjere u vezi s mogućnošću DDoS napada. Cloudflare u tu svrhu obrađuje sljedeće podatke:

 • vašu IP adresu
 • informacije o konfiguraciji vašeg sustava
 • informacije o vašem operativnom sustavu
 • postavke vašeg korisničkog uređaja (npr. postavke jezika i web-preglednika, zaglavlje, korisnički agent)
 • vaše ponašanje na platformi.

Obrada osobnih podataka kao dio postupka zaštite od DDoS napada legitimna je u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Potrebni legitimni interes proizlazi iz navedenih svrha i s njima povezana općeg povećanja razine sigurnosti prodajnog mjesta.

Prosljeđivanje podataka u okviru ograničenih suradnji s agencijama za oglašavanje

Blisko surađujemo s raznim agencijama za oglašavanje u svrhu provedbe marketinških kampanja. Kako bismo mjerili uspjeh kampanja i povezanu optimizaciju svojih internetskih marketinških aktivnosti i optimizirali svoju platformu na temelju potreba, osobne podatke možemo prosljeđivati svojim agencijama za oglašavanje. Ti osobni podatci prikupljaju se u okviru upotrebe marketinških piksela (pogledajte točku 6.2.), a zatim se, ako je potrebno, prosljeđuju odgovarajućim agencijama za oglašavanje u navedene svrhe. Između ostalog, time su obuhvaćene sljedeće kategorije podataka:

 • podatci o vašem web-pregledniku i uređajima koje upotrebljavate
 • adresa našeg web-mjesta i aktivnosti koje ste proveli na našem web-mjestu
 • datum i vrijeme vašeg zahtjeva
 • vaša IP adresa.

Osobni podatci mogu se prikupljati samo ako ste nam dali privolu u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a za postavljanje odgovarajućeg marketinškog piksela. Podatci se prenose našim agencijama za oglašavanje u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a na temelju naših navedenih legitimnih interesa.

U slučaju prosljeđivanja vaših podataka, agencije za oglašavanje naši su izvršitelji obrade (pogledajte točku 2.). S agencijama redovito surađujemo samo na određeno vrijeme. Sklapanjem ugovora o izvršenju obrade agencije za oglašavanje obvezuju se sve osobne podatke koje smo im proslijedili neposredno izbrisati te da ih neće upotrebljavati u vlastite svrhe.

Analitički alati

Alati za praćenje

Mjere praćenja navedene u nastavku upotrebljavaju se samo ako ste nam dali svoju izričitu privolu u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a. Svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku upotrebom alata Consent Manager zasebno za svaki pojedinačni alat i s učinkom za budućnost. Alat Consent Manager možete pronaći na kraju Izjave o zaštiti podataka. Spomenuto ne obuhvaća zakonitost obrade do trenutka vašeg povlačenja. Upotrebom mjera praćenja želimo osigurati oblikovanje i stalnu optimizaciju svojeg web-mjesta u skladu s vašim potrebama. S druge strane, upotrebljavamo mjere praćenja kako bismo statistički evidentirali upotrebu svojeg web-mjesta i procijenili je u svrhu optimizacije svoje ponude za vas.

Dotične svrhe obrade podataka i kategorije podataka možete vidjeti na popisu navedenom u nastavku.

Google Analytics

U cilju oblikovanja i stalne optimizacije svojih stranica upotrebljavamo Google Analytics, uslugu za web-analizu društva Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; u daljnjem tekstu „Google”). U vezi s njome upotrebljavaju se pseudonimizirani korisnički profili i kolačići (pogledajte točku 6.1.). Podatci koje prikupe kolačići o upotrebu ovoga web-mjesta, kao što su

 • vrsta vašeg web-preglednika / verzija vašeg web-preglednika
 • operativni sustav koji upotrebljavate
 • referentni URL (prethodno posjećena stranica)
 • naziv usluge hostiranja računala putem kojeg se ostvaruje pristup (IP adresa)
 • vrijeme zahtjeva poslužitelja

bit će preneseni na poslužitelj društva Google u SAD-u i ondje pohranjeni.

Informacije se upotrebljavaju kako bi se analizirala upotreba web-mjesta, za sastavljanje izvješća o aktivnostima na web-mjestu te za ostale usluge povezane s internetskom upotrebom u svrhu istraživanja tržišta i oblikovanja ovih internetskih stranica u skladu s potrebama. Te se informacije, po potrebi, prenose i trećim stranama ako je to zakonom propisano ili ako su treće strane izvršitelji obrade tih podataka. Vaša IP adresa ni u kojem se slučaju ne povezuje s drugim podatcima društva Google. IP adrese se anonimiziraju, tako da povezivanje s vama kao osobom nije moguće (maskiranje IP adrese).

Odgovarajućom postavkom softvera svojeg web-preglednika unaprijed možete spriječiti postavljanje kolačića; međutim, skrećemo vam pozornost na to da se u tomu slučaju možda nećete moći koristiti svim funkcijama ovog web-mjesta u punom opsegu.

Dodatne informacije o zaštiti podataka u vezi s uslugom Google Analytics pronaći ćete u Pomoći za uslugu Google Analytics .

Google Ads

U svrhu statističke evidencije upotrebe našeg web-mjesta i u svrhu optimizacije svoje ponude za vas koristimo se i alatom Google Ads svojeg izvršitelja obrade Google (dodatne informacije o društvu Google možete pronaći pod točkom 7.1.1.). Google Ads postavlja kolačić (pogledajte točku 6.1.) na vaše računalo ako ste na naše web-mjesto došli putem Googleova oglasa. Informacije koje generira kolačić prenose se na poslužitelj društva Google u SAD-u i ondje pohranjuju.

Ti kolačići prestaju biti valjani nakon 30 dana i ne služe osobnom identificiranju. Ako korisnik posjeti određene stranice web-mjesta klijenta usluge Google Ads, a valjanost kolačića još nije istekla, Google i klijent mogu prepoznati da je korisnik kliknuo oglas i da je preusmjeren na ovu stranicu.

Svaki klijent usluge Google Ads prima drukčiji kolačić. Stoga se kolačići ne mogu pratiti putem web-mjesta klijenata usluge Google Ads. Informacije prikupljene putem kolačića služe izradi statistika o konverziji za klijente usluge Google Ads koji su se odlučili za praćenje konverzija. Klijenti usluge Google Ads primaju informacije o ukupnom broju korisnika koji su kliknuli njihov oglas i koji su preusmjereni na stranicu označenu oznakom za praćenje konverzija. Međutim, oni ne primaju informacije s pomoću kojih se korisnici mogu osobno identificirati.

Ako ne želite sudjelovati u postupku praćenja, možete i općenito deaktivirati postavljanje kolačića koje je za to potrebno putem postavke web-preglednika. Pouku o zaštiti podataka društva Google u vezi s praćenjem putem usluge Google Ads pronaći ćete ovdje .

Meta Custom Audiences

U svrhu statističke evidencije upotrebe našeg web-mjesta i u svrhu optimizacije svoje ponude za vas koristimo se i alatom Meta Custom Audiences svojeg izvršitelja obrade Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska; u daljnjem tekstu „Meta”). Meta pri tome postavlja kolačić (pogledajte točku 6.1.) na vaše računalo ako ste na naše web-mjesto došli putem oglasa društva Meta. Informacije koje generira kolačić prenose se na poslužitelj društva Meta u SAD-u i ondje pohranjuju.

Ti kolačići prestaju biti valjani nakon 180 dana i ne služe osobnom identificiranju. Ako korisnik posjeti određene stranice web-mjesta klijenta usluge Meta Custom Audiences, a valjanost kolačića još nije istekla, Meta i klijent mogu prepoznati da je korisnik kliknuo oglas i da je preusmjeren na ovu stranicu.

Svaki klijent usluge Meta Custom Audiences prima drukčiji kolačić. Stoga se kolačići ne mogu pratiti putem web-mjesta klijenata usluge Meta Custom Audiences. Informacije prikupljene putem kolačića služe izradi statistika o konverziji za klijente usluge Meta Custom Audiences koji su se odlučili za praćenje konverzija. Klijenti usluge Meta Custom Audiences primaju informacije o ukupnom broju korisnika koji su kliknuli njihov oglas i koji su preusmjereni na stranicu označenu oznakom za praćenje konverzija. Međutim, oni ne primaju informacije s pomoću kojih se korisnici mogu osobno identificirati.

Ako ne želite sudjelovati u postupku praćenja, možete i općenito deaktivirati postavljanje kolačića koje je za to potrebno putem postavke web-preglednika. Pouku o zaštiti podataka društva Meta u vezi s praćenjem putem usluge Meta Custom Audiences pronaći ćete ovdje.

Hotjar

Također, na našoj stranici upotrebljavamo analitičku uslugu Hotjar svojeg izvršitelja obrade Hotjar Ltd. (Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian's STJ 3141, Malta). Hotjar je alat za analizu ponašanja korisnika koji upotrebljavamo u okviru korisničkih anketa. S pomoću alata Hotjar možemo mjeriti i procijeniti ponašanje sudionika u istraživanjima korisnika (npr. pokreti miša, klikovi, visina pomicanja itd.). Između ostalog, pri tome se bilježe sljedeći podatci:

 • vaši pokreti mišem
 • vaši klikovi
 • vaša visina pomicanja
 • postavke vašeg krajnjeg uređaja (npr. korisničkog agenta)
 • vrijeme koje ste proveli odgovarajući na pojedinačna pitanja.

U tu svrhu Hotjar upotrebljava kolačiće (pogledajte točku 6.1.) na krajnjim uređajima posjetitelja stranice i može pohraniti podatke o posjetitelju stranice, kao što su informacije o web-pregledniku, operacijskom sustavu, trajanju boravka na stranici itd. u anonimiziranu obliku.

Microsoft Advertising

Upotrebljavamo alat Tool Microsoft Advertising svojeg izvršitelja obrade Microsoft Ireland Operations Ltd. (70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irska; u daljnjem tekstu „Microsoft”). Ovaj nam alat omogućava praćenje aktivnosti korisnika na našem web-mjestu kada su oni dospjeli na naše web-mjesto putem oglasa alata Microsoft Advertising. To takozvano univerzalno praćenje događaja („Universal Event Tracking”, UET) upotrebljavamo za oblikovanje svojeg web-mjesta u skladu s potrebama.

Ako na naše web-mjesto dospijete putem oglasa usluge Microsoft Advertising, na vaše će se računalo postaviti kolačić (pogledajte točku 6.1.). Na našem je web-mjestu integrirana oznaka za Microsoft Advertising. U okviru nje riječ je o kôdu putem kojeg se, u kombinaciji s kolačićem, pohranjuju određeni podatci o upotrebi web-mjesta koji nisu osobni. Među njih se, između ostalog, ubrajaju

 • trajanje vašeg boravka na web-mjestu
 • informacije o tome kojim ste dijelovima web-mjesta pristupili i putem kojih ste oglasa dospjeli na web-mjesto.

Podatci o vašem identitetu ne prikupljaju se. Podatci prikupljeni putem kolačića za Microsoft Advertising prenose se na poslužitelj društva Microsoft u SAD-u i ondje pohranjuju najviše 180 dana.

Više informacija o analitičkim uslugama koje provodi Microsoft Advertising pronaći ćete na web-mjestu usluge Microsoft Advertising.

Više informacija o zaštiti podataka u Microsoftu ćete naći u Odredbama o zaštiti podataka Microsofta .

MaxMind

U svrhu sprječavanja prijevara, vašu IP adresu i informacije o krajnjem uređaju koji upotrebljavate prosljeđujemo svojem izvršitelju obrade MaxMind Inc. (14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, SAD, u daljnjem tekstu „MaxMind”). Vaši će podatci biti preneseni na poslužitelj društva MaxMind u SAD-u i ondje pohranjeni. Tako primamo statističke analize o IP adresama, upotrijebljenim uređajima i lokacijama na temelju kojih možemo prepoznati pokušaje prijevara te ih spriječiti.

Vaše tako obrađene podatke upotrebljavamo isključivo za ovu funkciju. Nakon što obustavite upotrebu, podatci će biti izbrisani. Dodatne informacije o tome možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka društva MaxMind .

Odgovarajućom postavkom softvera svojeg web-preglednika unaprijed možete spriječiti geografsku lokalizaciju; međutim, skrećemo vam pozornost na to da se u tomu slučaju možda nećete moći koristiti svim funkcijama ovog web-mjesta u punom opsegu.

Google Tag Manager

Na svojem web-mjestu upotrebljavamo sustav za upravljanje oznakama „Google Tag Manager” našeg izvršitelja obrade Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; u daljnjem tekstu „Google”) za upravljanje JavaScript i HTML oznakama za praćenje i analize s pomoću vlastitog softvera trećeg pružatelja usluga. Oznake su mali elementi kôda, koji nam, između ostalog, pomažu mjeriti promet i ponašanje posjetitelja, razumjeti učinak naših oglasa, uspostaviti remarketing i orijentaciju ciljnih skupina, te ispitati i optimizirati svoje web-mjesto. Google Tag Manager pri tome je samo pomoćna usluga, koja olakšava integraciju i upravljanje našim oznakama putem jedne površine. Čim Google Tag Manager implementira oznake, sljedeći će podatci biti preneseni društvu Google:

 • Vašu IP adresu
 • informacije o vašem web-pregledniku i uređajima koje upotrebljavate.

Google pohranjuje obrađene podatke 180 dana, nakon čega se u cijelosti brišu.

Oznake koje postavlja Google Tag Manager aktiviraju druge oznake, koje također prikupljaju osobne podatke. Međutim, Google Tag Manager ne pristupa tim podatcima.

Ako je na razini domene ili kolačića provedena deaktivacija, ostat će na snazi za sve oznake ako se one implementiraju s pomoću alata Google Tag Manager. Ti postupci obrade provode se isključivo ako ste nam dali svoju izričitu privolu u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a.

Dodatne informacije možete pronaći u Odredbama o zaštiti podataka društva Google .

Alati za ciljanje

Mjere ciljanja navedene u nastavku kojima se koristimo upotrebljavaju se samo ako ste nam dali svoju izričitu privolu u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a. Svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku upotrebom alata Consent Manager zasebno za svaki pojedinačni alat i s učinkom za budućnost. Alat Consent Manager možete pronaći na kraju Izjave o zaštiti podataka. Spomenuto ne obuhvaća zakonitost obrade do trenutka vašeg povlačenja. Putem mjera ciljanja koje se upotrebljavaju želimo osigurati da vam se na vašim krajnjim uređajima prikazuju samo oni oglasi koji se temelje na vašim stvarnim ili pretpostavljenim interesima.

Dotične svrhe obrade podataka i kategorije podataka možete vidjeti na popisu navedenom u nastavku.

Google Ads

Upotrebljavamo alat Google Ads svojeg izvršitelja obrade Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; u daljnjem tekstu „Google”). Društvo Google upotrebljava kolačiće (pogledajte točku 6.1.) koji se pohranjuju na vašem računalu te omogućavaju analizu vaše upotrebe web-mjesta. Informacije o vašoj upotrebi web-mjesta (uključujući vašu IP adresu) koje prikupljaju kolačići bit će prenesene na poslužitelj društva Google u SAD-u i ondje pohranjene.

Google zatim skraćuje IP adresu za posljednje tri znamenke. Jasna dodjela IP adrese stoga više nije moguća. Društvo Google upotrebljavat će ove informacije kako bi procijenilo vašu upotrebu web-mjesta, prikupilo izvješća o aktivnostima na web-mjestu za operatere web-mjesta i pružilo druge usluge povezane s aktivnostima na web-mjestu i upotrebi interneta. Osim toga, podatke prikupljene putem kolačića upotrebljavamo za segmentiranje svojih kupaca u različite korisničke skupine. U kontekstu segmentacije, određivanje identiteta osobe i dalje nije moguće.

I Google će te informacije po potrebi prenositi trećim stranama ako je to zakonski propisano ili ako treće strane te podatke obrađuju po nalogu društva Google. Treći pružatelji usluga, uključujući Google, prikazuju oglase na web-mjestima i internetu te upotrebljavaju pohranjene kolačiće za prikaz oglasa na temelju korisnikovih prethodnih posjeta web-mjesta. Društvo Google ni u kojem slučaju neće povezati vašu IP adresu s drugim podatcima društva Google.

Ostale napomene o odredbama društva Google pronaći ćete ovdje .

Meta Custom Audiences

Osim toga, upotrebljavamo alat Meta Custom Audiences našeg izvršitelja obrade Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska; u daljnjem tekstu „Meta”). Pri tome je riječ o marketinškoj usluzi koju pruža Meta, a koja nam omogućava da određenim skupinama pseudonimiziranih posjetitelja našeg web-mjesta, koji također upotrebljavaju Facebook i Instagram, prikazujemo individualno prilagođene oglase na temelju interesa na relevantnim platformama društvenih mreža. Stoga podatke prikupljene kolačićem upotrebljavamo za segmentiranje svojih kupaca u različite korisničke skupine.

Na našem je web-mjestu integriran piksel Meta Custom Audiences. Kod njega je riječ o kôdu Java Script putem kojeg se pohranjuju podatci o upotrebi web-mjesta koji nisu osobni. U njih se ubrajaju vaša IP adresa, upotrijebljeni web-preglednik te polazna i odredišna stranica. Te se informacije prosljeđuju na poslužitelj društva Meta u SAD-u.

Ondje se automatski uspoređuje jeste li pohranili kolačić Meta. Putem kolačića Meta automatski se utvrđuje pripadate li ciljnoj skupini koja nam je relevantna. Ako pripadate toj ciljnoj skupini, na Facebooku i Instagramu prikazivat ćemo vam odgovarajuće oglase. U okviru toga postupka vas kako mi tako ni društvo Meta neće osobno identificirati.

Možete odbiti upotrebu podataka usluge Custom Audiences na web-mjestu Facebook. Nakon prijave na vaš račun na Facebooku dospijevate na postavke za oglase na Facebooku.

Više informacija o zaštiti podataka na Facebooku pronaći ćete u Smjernici o zaštiti podataka platforme Meta .

Criteo

Na našem web-mjestu prikupljaju se i pohranjuju podatci u marketinške i optimizacijske svrhe s pomoću tehnologija našeg izvršitelja obade Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Pariz, Francuska; u daljnjem tekstu „Criteo”). Criteo pri tome prikuplja sljedeće podatke:

 • vaše ponašanje na našem web-mjestu
 • web-stranice koje posjećujete na web-mjestu Chrono24
 • vaše ponašanje kupnje
 • vaša vremena pristupa.

U suradnji s društvom Criteo određujemo svrhe i sredstva obrade te smo tako zajednički odgovorni za obradu. Za obradu prava ispitanika nadležni smo mi.

Tehnologije društva Criteo omogućuju procjenu naših oglašivačkih kampanja i sadržaja oglasa. Na temelju tih podataka moguće je izrađivati korisničke profile pod pseudonimom. U tu se svrhu upotrebljavaju kolačići. Podatci prikupljeni s pomoću tehnologije društva Criteo se bez posebno dane privole ispitanika neće upotrebljavati za osobnu identifikaciju posjetitelja ovog web-mjesta niti će se povezivati s osobnim podatcima putem nositelja pseudonima. Društvo Criteo na temelju algoritma analizira ponašanje tijekom surfanja, nakon čega može prikazivati ciljane preporuke proizvoda kao personalizirane oglašivačke natpise na drugim web-mjestima (tzv. objaviteljima). Ne provodi se drukčija upotreba ni prosljeđivanje trećim stranama. Dodatne informacije o tome pronaći ćete u Smjernici o zaštiti podataka društva Criteo .

Upotrebom usluge Criteo učitavaju se dodatni pikseli ugovornih partnera s kojima Criteo surađuje. Pregled svih objavitelja i mreža s kojih se pikseli učitavaju pronaći ćete ovdje .

Imajte na umu da ćete nakon moguće deaktivacije prikaza personaliziranih oglasa od društva Criteo i drugih oglašivačkih partnera i dalje primati oglase, no koji neće toliko precizno biti usklađeni s vašim interesima odnosno vašem ponašanju tijekom surfanja.

CrossEngage

Na našem se web-mjestu upotrebom kolačića (pogledajte točku 6.1.) prikupljaju i analiziraju podatci o vašem korisničkom ponašanju putem našeg pružatelja usluga CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin; u daljnjem tekstu „CrossEngage”). To nam omogućava da svoje marketinške mjere oblikujemo optimalno prema vašim stvarnim ili mogućim interesima te da ih prikažemo na drugim web-mjestima ili drugim oglašivačkim kanalima.

Dodatne informacije o zaštiti podataka u vezi s alatom CrossEngage možete pronaći ovdje .

LinkedIn

S pomoću tehnologija našeg izvršitelja obrade LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska; u daljnjem tekstu „LinkedIn”) prikupljamo i pohranjujemo podatke u marketinške i optimizacijske svrhe na svojem web-mjestu. Tehnologije društva LinkedIn omogućavaju nam izradu izvješća o oglašivačkim kampanjama i primanje informacija o ponašanju posjetitelja našeg web-mjesta kako bismo svoje oglašivačke mjere i platformu mogli optimizirati na prikladan način. U okviru toga upotrebljavamo marketinški piksel društva LinkedIn u svrhu izrade pseudonimiziranih korisničkih profila. Pri tome vašu IP adresu prenosimo, u skraćenu ili šifriranu obliku, društvu LinkedIn. Unutar sedam dana pseudonimiziramo IP adresu, a brišemo je najkasnije nakon 90 dana.

Dodatne informacije o zaštiti podataka u vezi s obradom putem društva LinkedIn pronaći ćete ovdje .

Pinterest

S pomoću tehnologija društva Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska; u daljnjem tekstu „Pinterest”) prikupljamo i pohranjujemo podatke u marketinške i optimizacijske svrhe. Tehnologije društva Pinterest omogućavaju nam izradu izvješća o oglašivačkim kampanjama i primanje informacija o ponašanju posjetitelja našeg web-mjesta kako bismo svoje oglašivačke mjere i platformu mogli optimizirati na prikladan način. U okviru toga upotrebljavamo piksel društva Pinterest u svrhu izrade pseudonimiziranih korisničkih profila. U tu se svrhu obrađuju podatci o protokolu društva Pinterest. Među njih ubrajaju se podatci o vašem web-pregledniku te o uređaju koji upotrebljavate i vašoj IP adresi, adresi našeg web-mjesta i aktivnostima koje ste na njemu proveli te datum i vrijeme upita. Društvo Pinterest u načelu pohranjuje prikupljene podatke sve dok oni više ne budu potrebni za svrhe poduzeća.

U suradnji s društvom Pinterest određujemo svrhe i sredstva obrade te smo tako zajednički odgovorni za obradu. Za obradu prava ispitanika nadležni smo mi.

Dodatne informacije o obradi svojih osobnih podataka putem društva Pinterest možete pronaći ovdje .

Google Customer Match

Upotrebljavamo popise alata Google Ads Customer Match našeg izvršitelja obrade Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska; u daljnjem tekstu „Google”) u okviru svojih oglašivačkih aktivnosti na usluzi Google radi usporedbe kupaca. Za upotrebu alata Customer Match popisi sa šifriranim („raspršenim”) adresama e-pošte prenose se društvu Google. Google zatim provjerava podudaraju li se prenesene adrese e-pošte s onima postojećih korisnika usluga Google. Na temelju toga moguće je izraditi ciljne skupine koje se upotrebljavaju za upravljanje prikazima i kampanjama. Postupak usporedbe može potrajati do 48 sati. Adrese e-pošte prenose se pseudonimizirane društvu Google zahvaljujući upotrebi sigurnih algoritama za raspršivanje. Stoga to šifriranje pruža optimalnu zaštitu. Po završetku usporedbe šifrirane će adrese e-pošte biti automatski izbrisane. Google time ne stječe nikakve nove adrese.

Dodatne informacije o zaštiti podataka putem društva Google pronaći ćete ovdje.

Društvene mreže

Tijekom upotrebe društvenih mreža svjesni smo svoje odgovornosti pri obradi osobnih podataka. U tomu kontekstu željeli bismo vas obavijestiti o upotrebi dodataka za društvene mreže na svojoj platformi i našoj odgovornosti u pogledu zakonodavstva o zaštiti podataka u kontekstu naše prisutnosti na društvenim mrežama.

Dodaci za društvene mreže

Na svojem web-mjestu upotrebljavamo dodatke za društvene mreže različitih društvenih mreža. Pravna je osnova čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a. U skladu s time, svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku upotrebom alata Consent Manager zasebno za svaki pojedinačni alat i s učinkom za budućnost. Alat Consent Manager možete pronaći na kraju Izjave o zaštiti podataka. Spomenuto ne obuhvaća zakonitost obrade do trenutka vašeg povlačenja. Odgovornost za djelovanje u skladu sa zaštitom podataka snosi dotični pružatelj usluga.

Integriranje gumbova za društvene mreže provodi se s pomoću samostalno razvijena rješenja, kojim se sprječava da se uspostavi veza s određenom društvenom mrežom samo zato što otvorite određenu stranicu s gumbom određene društvene mreže, a da ga ne aktivirate. To znači da će se informacije proslijediti društvenoj mreži tek nakon što aktivirate gumb.

Facebook

Na našoj platformi upotrebljavaju se dodaci za društvene mreže društva Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska; u daljnjem tekstu „Facebook”) kako bi njihova upotreba bila osobnija. Na primjer, upotrebljavamo gumb „Sviđa mi se” ili „Podijeli”. Pri tome je riječ o ponudi Facebooka.

Kada pozovete određenu stranicu našeg web-mjesta koja sadrži takav dodatak te ga samostalno aktivirate, vaš web-preglednik uspostavit će izravnu vezu s Facebookovim poslužiteljima. Facebook prenosi sadržaj dodatka izravno vašem web-pregledniku te ga putem njega integrira na web-mjesto.

Integracijom dodatka Facebook prima informaciju da je vaš web-preglednik pozvao odgovarajuću stranicu našeg web-mjesta, čak i ako nemate račun na Facebooku ili trenutačno niste prijavljeni na Facebook. Vaš web-preglednik prosljeđuje tu informaciju (uključujući vašu IP adresu) izravno na poslužitelj Facebooka u SAD-u i ondje se pohranjuje.

Ako ste prijavljeni na Facebook, Facebook može dodijeliti posjet našeg web-mjesta vašem računu na Facebooku. Kada ste u interakciji s dodacima, na primjer, kada aktivirate gumb „Sviđa mi se” ili „Podijeli”, odgovarajuća se informacija također prosljeđuje na Facebookov poslužitelj i ondje pohranjuje. Također, Facebook će objaviti te informacije i prikazati ih vašim prijateljima na Facebooku.

Facebook može upotrebljavati te informacije u svrhu oglasa, istraživanja tržišta i oblikovanja stranica Facebooka u skladu s potrebama. U tu svrhu Facebook izrađuje profile o upotrebi, interesima i odnosima, npr. za procjenu našeg web-mjesta u pogledu oglasa koji vam se prikazuju na Facebooku, informiranje drugih korisnika Facebooka o vašim aktivnostima na našem web-mjestu te pružanja dodatnih usluga povezanih s upotrebom Facebooka.

Ako ne želite da Facebook podatke prikupljene putem aktivnosti na našoj stranici poveže s vašim računom na Facebooku, morate se prije svojeg posjeta odjaviti s Facebooka.

Svrhu i opseg prikupljanja podataka, daljnju obradu i upotrebu podataka putem Facebooka te svoja prava i mogućnosti postavki u vezi s time radi zaštite vaše privatnosti možete pronaći u Napomenama o zaštiti podataka Facebooka .

X (ranije Twitter)

Na našim web-stranicama integrirani su dodaci društvene mreže za objavljivanje kratkih poruka X društva Twitter International Unlimited Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irska; u daljnjem tekstu „X”). Dodatke za X (gumb za objavljivanje) prepoznat ćete po logotipu X na našoj stranici.

Kada pozovete stranicu našeg web-mjesta koja sadrži takav dodatak te ga samostalno aktivirate, uspostavit će se izravna veza između vašeg web-preglednika i poslužitelja platforme X. X time prima informaciju da ste svojom IP adresom posjetili našu stranicu. Kada kliknete gumb „Objavi” dok ste prijavljeni na svoj račun na platformi X, s njime možete povezati sadržaj naših stranica. Tako X može vašem računu dodijeliti posjet naših stranica. Napominjemo da u svojstvu ponuditelja stranica ne raspolažemo nikakvim informacijama o sadržaju prenesenih podataka ni načinu na kojih ih X upotrebljava.

Ako želite spriječiti mogućnost dodjeljivanja vašeg posjeta naših stranica putem platforme X, odjavite se sa svojeg računa na platformi X.

Dodatne informacije o ovome pronaći ćete u Smjernici o zaštiti podataka platforme X .

Instagram

Na našem se web-mjestu također upotrebljavaju dodaci za društvene mreže Instagram, kojima upravlja društvo Instagram LLC. (1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SAD; u daljnjem tekstu „Instagram”).

Dodaci su označeni logotipom Instagrama, na primjer, u obliku „kamere Instagrama”.

Kada pozovete određenu stranicu našeg web-mjesta koja sadrži takav dodatak te ga samostalno aktivirate, vaš web-preglednik uspostavit će izravnu vezu s Instagramovim poslužiteljima. Instagram prenosi sadržaj dodatka izravno vašem web-pregledniku te ga putem njega integrira na web-stranicu. Tim integriranjem Instagram dobiva informaciju da je vaš web-preglednik pozvao dotičnu stranicu našeg web-mjesta, čak i ako ne posjedujete profil na Instagramu ili trenutačno niste prijavljeni na Instagramu.

Vaš web-preglednik izravno prosljeđuje tu informaciju (uključujući vašu IP adresu) na poslužitelj društva Instagram u SAD, gdje se ona pohranjuje. Ako ste pri tome prijavljeni na Instagramu, Instagram može neposredno dodijeliti posjet našeg web-mjesta vašem računu na Instagramu. Kada imate interakciju s dodatcima, na primjer, kada kliknete gumb „Instagram”, ta se informacija također izravno prosljeđuje na Instagramov poslužitelj i ondje pohranjuje.

Osim toga, informacije se objavljuju na vašem računu na Instagramu i ondje prikazuju vašim kontaktima.

Ako ne želite da Instagram podatke prikupljene tijekom vašeg posjeta našeg web-mjesta neposredno poveže s vašim računom na Instagramu, morate se prije svojeg posjeta odjaviti s Instagrama.

Dodatne informacije o ovome pronaći ćete u Izjavi o zaštiti podataka društva Instagram .

YouTube

Naše web-mjesto omogućuje vam izravno preusmjeravanje na našu stranicu na platformi YouTube. Pri tome nije riječ o poveznici za koju je potrebna privola u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a OUZP-a. Osim toga, pri tome upotrebljavamo način rada proširene zaštite podataka platforme YouTube, zbog čega se kod takvih poveznica ne postavljaju kolačići za analizu korisničkog ponašanja.

Odgovorni je subjekt za ovu vanjsku poveznicu društvo Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska).

Dodatne informacije možete pronaći u Izjavama o zaštiti podataka društva Google .

Profili na društvenim mrežama

Na sljedećim društvenim mrežama održavamo javno pristupačne profile:

 • Facebook: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska (u daljnjem tekstu „Facebook”)
 • X (ranije Twitter): Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irska (u daljnjem tekstu „X”)
 • Instagram: Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, SAD (u daljnjem tekstu „Instagram”)
 • YouTube: Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (u daljnjem tekstu „YouTube”)
 • LinkedIn: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irska (u daljnjem tekstu „LinkedIn”)
 • Pinterest: Pinterest Europe Limited, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irska (u daljnjem tekstu „Pinterest”)
 • TikTok: TikTok Technology Ltd., 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irska (u daljnjem tekstu „TikTok”)

Svoje profile na društvenim mrežama održavamo pod zajedničkom odgovornošću s dotičnim mrežnim operaterima na temelju sporazuma o zajedničkoj odgovornosti u skladu s čl. 26. OUZP-a.

Tijekom posjeta naših profila na društvenim mrežama odgovorne strane obrađuju osobne podatke posjetitelja profila na sljedeći način:

U vezi s administracijom svojih profila na društvenim mrežama upotrebljavamo analitičke funkcije koje su ondje stavljene na raspolaganje kako bismo primili procjene o posjetiteljima naših profila na društvenim mrežama.

U tu se svrhu tijekom posjeta naše platforme upotrebljavaju profilni kolačići i slične tehnologije mrežnih operatera te se izrađuje jedan jednoznačni korisnički kôd. Taj kôd može se povezati s vašim korisničkim podatcima ako ste registrirani kod dotičnog mrežnog operatera.

Informacije pohranjene u korisničkom kôdu obrađuju mrežni operateri, posebice ako te usluge posjetite u svojstvu korisnika. I druga mjesta, kao što su partneri ili čak treće strane, mogu u okviru tih usluga upotrebljavati kolačiće radi stavljanja na raspolaganje usluga poduzećima koja se oglašavaju na dotičnim mrežama.

Detaljnije informacije o obradi podataka putem mrežnih operatera pronaći ćete u dotičnim izjavama o zaštiti podataka:

Obrada podataka mrežnim operaterima omogućuje poboljšanje stavljanja oglasa na raspolaganje te vodi do optimizacije naših marketinških aktivnosti na temelju primanja statističkih podataka.

Izrađeni statistički podatci o posjetiteljima prosljeđuju nam se samo u anonimiziranu obliku, a mi nemamo pristup dotičnim temeljnim podatcima.

Također, svoje profile na društvenim mrežama upotrebljavamo za komunikaciju sa svojim klijentima, korisnicima i zainteresiranim stranama te njihovo informiranje o našoj ponudi usluga. Uslijed toga možemo primiti i dodatne informacije, npr. na temelju korisničkih komentara ili privatnih poruka. Obrada se provodi isključivo u svrhu komunikacije i interakcije s njima.

Pravna osnova za obradu jest naš legitimni interes u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a za optimiziranim prikazom poduzeća i proizvoda.

U pogledu društava Facebook, X, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest i TikTok postoji mogućnost da će se određene prikupljene informacije obrađivati i izvan Europske unije, odnosno u SAD-u. Prijenos podataka provodi se na temelju tzv. standardnih ugovornih klauzula, čime se jamči prikladna razina zaštite podataka. Na te obrade nemamo nikakav utjecaj. Sami ne prosljeđujemo nikakve osobne podatke koje primimo putem svojih profila na društvenim mrežama.

Alati za slanje e-pošte

Slanje servisnih i transakcijskih poruka e-pošte

U svrhu slanja transakcijskih i servisnih poruka e-pošte upotrebljavamo alate Mailgun i Sparkpost naših izvršitelja obrade Mailgun Technologies, Inc. (112 E Pecan St, #1135, San Antonio, TX, 78205, SAD) i Sparkpost (9160 Guilford Rd, Columbia, MD 21046, SAD). U tu svrhu pružateljima usluge slanja e-pošte prosljeđujemo sljedeće osobne podatke:

 • vaša adresa e-pošte
 • vaše ime i prezime
 • vaš trgovački naziv
 • vaš ID transakcije.

Obrada u okviru slanja transakcijskih i servisnih poruka e-pošte provodi se na temelju naših legitimnih interesa u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Time želimo osigurati automatizaciju komunikacijskih procesa u skladu s potrebama za radnje koje ste vi pokrenuli odnosno u što kraćem vas roku izvijestiti o informacijama relevantnima za sigurnost.

Slanje e-pošte za informiranje

Za upravljanje kampanjama informiranja i njihovu provedbu koristimo se alatom Pitchbox društva Pitchbox LLC (626 Jacksonville Rd., Suite 105, Warminster, PA 18974, SAD). Pitchbox je rješenje koje se temelji na webu te koje nam omogućava slanje i primanje e-pošte te s time povezano mjerenje uspjeha naših kampanja informiranja. Pri tome se društvu Pitchbox prosljeđuju sljedeći osobni podatci:

 • vaša adresa e-pošte.

Ako je tijekom kampanje informiranja netko stupio u kontakt s vama putem alata Pitchbox, to je legitimno na temelju čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Naš pretežiti legitimni interes proizlazi iz legitimnog interesa za izravno oglašavanje koji je priznat u uvodnoj izjavi 47. OUZP-a i iz toga da se u kontakt stupa samo s blogerima i urednicima koji bi mogli biti zainteresirani za suradnju s društvom Chrono24.

Rješenja za sprječavanje prijevara

Trgovanje na portalu Chrono24 želimo učiniti što sigurnijim za vas. Stoga u svrhu sprječavanja prijevara surađujemo s pružateljima usluga koji su za to specijalizirani i od njih preuzimamo informacije u vezi s transakcijama na portalu Chrono24. Obrađuju se, između ostalog, IP adresa krajnjeg uređaja s kojeg se naše web-mjesto poziva te dodatne informacije u vezi s upotrebom portala Chrono24. Dodjela konkretnom korisniku putem nas nije moguća. Ona će se provesti tek nakon što se na temelju informacija pojavi sumnja na prijevarno ponašanje. Kod specijaliziranih pružatelja usluga može biti riječ o poduzećima sa sjedištem u SAD-u. Međutim, odabiremo samo one pružatelje usluga koji nude takozvane standardne ugovorne klauzule Europske komisije. Time se osigurava da surađujemo samo s onim pružateljima usluga koji mogu osigurati prikladnu razinu zaštite podataka koja je istovjetan onoj unutar EU-a. Pravna je osnova čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. U uvodnoj izjavi 47. OUZP-a izričito se kao legitiman interes spominje sprječavanje pokušaja prijevara na teret naših kupaca ili nas.

IDnow

Kako bismo mogli identificirati korisnike na svojoj platformi, upotrebljavamo rješenje AutoIdent našeg izvršitelja obrade IDnow (Auenstraße 100, 80469 München, Njemačka). Riječ je o aplikaciji za provjeru valjanosti osobnih isprava koja s pomoću kamere pametnog telefona snima osobnu ispravu krajnjeg korisnika i tako provodi internetsku provjeru njezine valjanosti. Pri tome se prikupljaju sljedeći osobni podatci:

 • vaše ime i prezime
 • vaš datum rođenja
 • vaš broj osobne isprave
 • vaša adresa e-pošte
 • vaš broj mobilnog telefona
 • videosnimke vašeg lica.

Također, prikupljaju se osobni podatci s osobne isprave koji služe tome da se nedvojbeno utvrdi identitet korisnika. Sve informacije upotrebljavamo isključivo za provjeru valjanosti osobne isprave i identifikaciju korisnika. Ne provodi se daljnja obrada u drukčije svrhe.

Rješenje AutoIdent ne predstavlja potpuno automatizirani postupak. Čim aplikacija za provjeru valjanosti osobne isprave utvrdi nepravilnosti, zaposlenici društva IDnow ponovno ručno provjeravaju podatke.

Osobni se podatci prikupljaju u skladu s čl. 6. st. 1. slovo b) OUZP-a kao predugovorna mjera.

Osim toga, podatci se prikupljaju na temelju čl. 6 st. 1 slovo f) OUZP-a. Naš legitimni interes pri tome počiva na sprječavanju prijevara i s njime povezanim općenitim povećanjem razine sigurnosti prodajnog mjesta.

Prijava oglasa

Ako sumnjate na to da je u pogledu određenog oglasa riječ o slučaju prijevare, možete to prijaviti društvu Chrono24 putem odgovarajućeg obrasca. Pri tome naši izvršitelji obrade Sparkpost i Mailgun provode obradu sljedećih osobnih podataka:

 • vaše ime i prezime
 • vaša adresa e-pošte
 • vaš telefonski broj.

Obrada vaših osobnih podataka legitimna je na temelju čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Legitimni interes društva Chrono24 GmbH koji je potreban u skladu s time počiva na sprječavanju prijevara i s njime povezanim poboljšanjem sigurnosti prodajnog mjesta.

Dodatne informacije o našim pružateljima usluge slanja e-pošte pronaći ćete pod točkom 9.1. naše Izjave o zaštiti podataka.

Prijenos osobnih podataka unutar koncerna za sprječavanje prijevara

U okviru sprječavanja prijevara osobni podatci klijenata koji su potencijalno prijevarni bit će preneseni unutar koncerna društvu Chrono24 Direct GmbH. Društvo Chrono24 Direct GmbH partnersko je poduzeće društva Chrono24 GmbH koje oglašava satove na našoj platformi. Osobni podatci tako se prosljeđuju društvu Chrono24 Direct GmbH kako bi se spriječila njihova upotreba u okviru transakcije s potencijalno prijevarnim klijentima. U pogledu toga između društava Chrono24 GmbH i Chrono24 Direct GmbH naizmjenično će se eventualno prenositi sljedeći osobni podatci:

 • vaša adresa e-pošte
 • vaše ime i prezime.

Prijenos osobnih podataka legitiman je u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Legitiman interes nas i društva Chrono24 Direct GmbH kao zajedničkih voditelja obrade u skladu s čl. 26. OUZP-a koji je potreban u skladu s time proizlazi iz sprječavanja prijevara i s time povezana povećanja općenite razine sigurnosti platforme.

Zaključili smo ugovor o ulozi zajedničkih voditelja obrade u smislu čl. 26. OUZP-a s društvom Chrono24 Direct GmbH kako bi obje strane i dalje mogle jamčiti prava i slobode ispitanika te kako bi se obje strane obvezale na obradu podataka u skladu s OUZP-om.

Postupci protiv neželjene pošte

Upotrebljavamo alat Turnstile našeg izvršitelja obrade Cloudflare, Inc. (101 Townsend Street, San Francisco, CA 94107, SAD; u daljnjem tekstu „Cloudflare”) kako bismo analizirali jesu li unose na našem web-mjestu izvršili ljudi ili je riječ o automatiziranoj, strojnoj obradi. To nam omogućuje zaštitu našeg web-mjesta od automatskog špijuniranja, zloupotrebe i neželjene pošte.

Kako bi se postigla spomenuta svrha, alat Turnstile automatski provodi odabir iz niza izazova web-preglednika na temelju telemetrije i ponašanja korisnika tijekom sesije na našem web-mjestu. Ti podatci, između ostalog, obuhvaćaju sljedeće:

 • vaša IP adresa
 • informacije o konfiguraciji vašeg sustava
 • informacije o vašem operativnom sustavu
 • postavke vašeg korisničkog uređaja (npr. postavke jezika i web-preglednika, zaglavlje, korisnički agent).

Osim toga, alat Turnstile upotrebljava takozvane „tokene privatnog pristupa” („Private Access Tokens”) za analizu opisane svrhe. Tokene alatu Turnstile na raspolaganje stavljaju proizvođači uređaja. Alat s pomoću ovih tokena provjerava jesu li posjetitelji web-mjesta ljudi. U suradnji s trećim stranama, kao što su proizvođači uređaja, podatci se tako mogu potvrditi, a da ih alat Turnstile ne mora iznova dohvaćati.
Ako se analizom alata Turnstile temeljenoj isključivo na podatcima ne dođe do jasnog rezultata, od posjetitelja web-mjesta tražit će se da poduzme drugu radnju (npr. klikne gumb). Ova interakcija služi kao konačna provjera kojom se utvrđuje je li posjetitelj web-mjesta čovjek.

Društvo Cloudflare ne obrađuje prikupljene podatke u vlastite svrhe. Osim toga, tijekom analize ne postavljaju se kolačići niti se za prikupljanje ni pohranjivanje informacija zahtijevaju kolačići.

Obrada osobnih podataka kao dio postupka zaštite od neželjene pošte upotrebom alata Turnstile legitimna je u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Potrebni legitimni interes proizlazi iz navedenih svrha i s njima povezana općeg povećanja sigurnosti prodajnog mjesta.

Dodatne informacije možete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka društva Cloudflare.

Potvrđivanje identiteta uz Ubble

Kako bi u okviru mjera za sprječavanje prijevara bilo moguće identificirati korisnike na našoj platformi, upotrebljavamo rješenje za automatsku identifikaciju Ubble našeg izvršitelja obrade NJFVision SAS (20 Bis Rue La Fayette, 75009 Pariz, Francuska). U okviru potvrđivanja identiteta primit ćete poveznicu za pokretanje potvrđivanja skeniranjem QR kôda ili primitkom SMS poruke. Zatim će se od vas zatražiti da izradite videosnimke svojeg dokaza o identitetu i svojeg lica na temelju uputa rješenja Ubble kako biste potvrdili svoj identitet.

Pri tome se obrađuju sljedeći osobni podatci:

 • videosnimke vašeg lica
 • videosnimke dokaza o identitetu koji ste prenijeli
 • vaše ime i prezime
 • vaš datum rođenja
 • vaša adresa
 • event. vaš broj mobilnog telefona
 • event. broj vaše osobne iskaznice
 • biometrijski identifikatori.

Obrada vaših osobnih podataka provodi se na temelju čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Naš potrebni legitimni interes počiva na sprječavanju prijevara i s njime povezanim općenitim povećanjem razine sigurnosti prodajnog mjesta. Pri tome je, u skladu s uvodnom izjavom 47 OUZP-a, riječ o zakonski priznatom i legitimnom interesu.

Sve informacije obrađuju se isključivo za potvrđivanje vašeg identiteta. Ne provodi se daljnja obrada u druge svrhe.

Podatci koje ste prenijeli bit će izbrisani nakon najviše 96 sati. Uvid u rezultat potvrđivanja autentičnosti zatim ćemo moći steći tijekom 90 dana.

Kod rješenja za automatsku identifikaciju nije riječ o potpuno automatiziranom postupku. Čim Ubble u okviru potvrđivanja identiteta utvrdi nepodudaranja, podatke će ponovno ručno provjeriti zaposlenik.

Internetski alati za sastanke

Zoom

U svrhu provedbe razgovora u okviru istraživanja korisnika upotrebljavamo alat Zoom našeg izvršitelja obrade Zoom Video Communications, Inc. (55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, SAD; u daljnjem tekstu „Zoom”). Komunikacija putem alata Zoom provodi se s Chrono24 korisnicima koji sudjeluju u našim istraživanjima. Tijekom upotrebe alata Zoom obrađuju se različite vrste podataka, pri čemu opseg obrađenih podataka ovisi o podatcima koje pružite prije i tijekom sudjelovanja na sastanku putem alata Zoom. Naposljetku, sljedeći osobni podatci mogu biti predmetom obrade:

 • vaše zaslonsko ime
 • vaša adresa e-pošte
 • vaša profilna slika
 • metapodatci o sastanku (datum, vrijeme, ID sastanka, informacije o uređaju i hardveru)
 • vaša IP adresa
 • tekstualni, zvučni i video podatci.

Kako bi se omogućili prikaz videozapisa i reprodukcija zvuka, tijekom trajanja sastanka putem alata Zoom obrađuju se podatci mikrofona i videokamere vašeg krajnjeg uređaja. Međutim, kameru ili mikrofon u svakom trenutku možete sami isključiti, odnosno isključiti reprodukciju zvuka putem aplikacije Zoom.

Također, imate mogućnost telefonskog sudjelovanja na sastanku putem alata Zoom. Pri tome se obrađuju sljedeći osobni podatci:

 • vaš telefonski broj
 • naziv države
 • eventualno dodatni podatci o vezi, kao što je IP adresa upotrijebljenog uređaja.

Obrada osobnih podataka legitimna je u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. Naš legitimni interes potreban u skladu s time proizlazi iz učinkovite provedbe internetskih sastanaka u okviru istraživanja korisnika.

Ako ste u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a dali privolu u tu svrhu, dodatno ćemo izraditi snimku sastanka putem alata Zoom. Pri tome će se interno na našim poslužiteljima pohraniti datoteka MP4 svih snimki videa, zvuka i prezentacije, datoteka M4A svih zvučnih snimki te tekstualna datoteka razgovora tijekom sastanka putem alata Zoom radi analize istraživanja korisnika.

Kako bismo zajamčili prikladnu razinu zaštite podataka, svoju konfiguraciju alata Zoom proveli smo tako da se za provedbu internetskih sastanaka upotrebljavaju samo računalni centri unutar Europskog gospodarskog prostora odnosno u sigurnim trećim državama, kao što je Kanada ili Japan.

Microsoft Teams

U svrhu provedbe internetskih sastanaka i webinara te razmjene informacija putem chata upotrebljavamo alat Microsoft Teams (u daljnjem tekstu: „Teams”) našeg izvršitelja obrade Microsoft Ireland Operations Ltd. (70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irska). Komunikacija putem alata Teams pri tome se provodi s vanjskim i Chrono24 korisnicima koji sudjeluju u našim istraživanjima. Tijekom upotrebe alata Teams obrađuju se različite vrste podataka, pri čemu opseg obrađenih podataka ovisi o podatcima koje pružite prije i tijekom sudjelovanja na sastanku putem alata Teams. Naposljetku, sljedeći osobni podatci mogu biti predmetom obrade:

 • vaše zaslonsko ime
 • vaša adresa e-pošte
 • vaša profilna slika
 • metapodatci o sastanku (datum, vrijeme, ID sastanka, informacije o uređaju i hardveru)
 • vaša IP adresa
 • tekstualni, zvučni i video podatci.

Kako bi se omogućili prikaz videozapisa i reprodukcija zvuka, tijekom trajanja sastanka putem alata Teams obrađuju se podatci mikrofona i videokamere vašeg krajnjeg uređaja. Međutim, kameru ili mikrofon u svakom trenutku možete sami isključiti, odnosno isključiti reprodukciju zvuka putem aplikacije Teams.

Također, imate mogućnost telefonskog sudjelovanja na sastanku putem alata Teams. Pri tome se obrađuju sljedeći osobni podatci:

 • vaš telefonski broj
 • naziv države
 • eventualno dodatni podatci o vezi, kao što je IP adresa upotrijebljenog uređaja.

Pravna osnova za obradu podataka tijekom provedbe sastanaka putem alata Teams jest čl. 6. st. 1. slovo b) OUZP-a ako se sastanci provode u okviru ugovornih odnosa.

Ako s vama ne postoji ugovorni odnos, pravna osnova za obradu vaših osobnih podataka jest čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a. U pogledu toga postoji naš potrebni legitimni interes za djelotvornom provedbom sastanaka putem alata Teams i provedbom istraživanja korisnika u skladu s potrebama.

Ako budemo željeli snimati sastanke putem alata Teams, unaprijed ćemo to i transparentno komunicirati. Snimanje će se zatim provoditi samo ako ste nam u skladu s čl. 6. st. 1. slovo a) OUZP-a dali svoju privolu u tu svrhu.

Kako bismo zajamčili prikladnu razinu zaštite podataka, kao dodatnu smo zaštitnu mjeru svoju konfiguraciju alata Teams proveli smo tako da se podatci pohranjuju samo u računalnim centrima unutar Europske unije.

Prava ispitanika

Imate pravo:

 • u skladu s čl. 7. st. 3. OUZP-a u bilo kojem trenutku povući privolu koju ste nam bili dali. Posljedica toga je što obradu podataka koja je počivala na toj privoli ubuduće više nećemo smjeti provoditi.
 • u skladu s čl. 15. OUZP-a zatražiti informacije o svojim osobnim podatcima koje obrađujemo. Posebice možete zatražiti informacije o svrhama obrade, kategoriji osobnih podataka, kategorijama primatelja kojima su se vaši podatci otkrili ili će biti otkriveni, planiranom razdoblju pohrane, postojanju prava na ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovoru, postojanju prava na prigovor, podrijetlu svojih podataka ako ih mi nismo prikupili te postojanju automatiziranog donošenja odluka, uključujući profiliranje, te eventualnim jednoznačnim informacijama o njihovim pojedinostima.
 • u skladu s čl. 16. OUZP-a neposredno zatražiti ispravak netočnih podataka ili nadopunjavanje svojih osobnih podataka koje pohranjujemo.
 • u skladu s čl. 17. OUZP-a zatražiti brisanje osobnih podataka koje pohranjujemo ako obrada nije potrebna za iskorištavanje prava na slobodno izražavanje mišljenja i informiranje, za ispunjavanje pravne obveze, zbog razloga javnog interesa ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
 • u skladu s čl. 18. OUZP-a zatražiti ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako osporavate točnost podataka, ako je obrada protuzakonita, no vi odbijate njihovo brisanje ili nam podatci više nisu potrebni, no oni su vam potrebni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili ste u skladu s čl. 21. OUZP-a uložili prigovor protiv obrade.
 • u skladu s čl. 20. OUZP-a primiti svoje osobne podatke koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranu, uobičajenu i strojno čitljivu obliku ili zatražiti prijenos drugom voditelju obrade.
 • u skladu s čl. 77. OUZP-a uložiti prigovor kod nadzornog tijela. U pravilu se u tu svrhu možete obratiti nadzornom tijelu svojeg uobičajenog mjesta prebivališta ili radnog mjesta ili sjedišta našeg poduzeća.

Pravo prigovora

Ako se vaši osobni podatci obrađuju na temelju legitimnih interesa u skladu s čl. 6. st. 1. slovo f) OUZP-a, u skladu s čl. 21. OUZP-a imate pravo uložiti prigovor protiv obrade svojih osobnih podataka ako za to postoje razlozi koji proizlaze iz vaše posebne situacije ili je prigovor usmjeren protiv izravna oglašavanja. U potonjem slučaju imate općenito pravo prigovora koje provodimo bez navođenja pojedinačne situacije.

Ako želite iskoristiti svoje pravo na prigovor, dovoljno je poslati poruku e-pošte na .

Sigurnost podataka

Za svoje web-mjesto upotrebljavamo rašireni postupak TLS („Transport Layer Security”) u kombinaciji s najvišoj pojedinačnom razinom šifriranja koju vaš web-preglednik podržava. TLS je siguran i provjeren standard koji se, na primjer, upotrebljava i u okviru internetskog bankarstva. Vezu TLS prepoznat ćete, između ostalog, po slovu „s” koje se dodaje standardnom izrazu „http” (dakle: https://...) u adresnoj traci vašeg web-preglednika ili po simbolu lokota u adresnoj traci odnosno u donjem području vašeg web-preglednika.

Također, koristimo se prikladnim i organizacijskim sigurnosnim mjerama kako bismo vaše podatke zaštitili od slučajnih ili namjernih manipulacija, djelomična ili potpuna gubitka, uništenja ili od neovlaštena pristupa trećih strana. Svoje sigurnosne mjere trajno unaprjeđujemo u skladu sa stanjem tehnološkog razvoja.

Ako se kod nas registrirate kao korisnik, pristup vašem korisničkom računu moguć je samo nakon unosa vaše osobne lozinke. Svojim pristupnim podatcima neprestano biste morali rukovati povjerljivo te zatvoriti prozor web-preglednika nakon što završite komunikaciju s nama, naročito u slučaju kada se računalom koriste i druge osobe.

Također, internu zaštitu podataka unutar poduzeća shvaćamo vrlo ozbiljno. Svoje suradnike i poduzeća koja pružaju usluge u naše ime obvezali smo na čuvanje tajne te poštivanje odredbi u vezi sa zakonskom zaštitom podataka.

Trajanje pohrane

Vaši će podatci u načelu biti izbrisani, uz poštivanje trgovačkopravnih i poreznopravnih razdoblja rokova za pohranu, nestankom svrhe za njihovo prikupljanje ako niste dali privolu za daljnju obradu. Također, pridržavamo pravo pohranjivanja određenih kategorija podataka tijekom razdoblja od tri godine ako se ti podatci mogu iskoristiti za dokazivanje određenih činjeničnih stanja te postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Ažuriranje i izmjene ove Izjave o zaštiti podataka

Ova Izjava o zaštiti podataka trenutačno je na snazi i njezina je verzija travanj 2024.

Uslijed daljnjeg razvoja svojeg web-mjesta i ponuda ili na temelju promjene zakonskih propisa odnosno propisa nadležnih tijela možda će biti potrebno izmijeniti ovu Izjavu o zaštiti podataka. Najnoviju inačicu Izjave o zaštiti podataka u svakom trenutku možete pozvati s web-mjesta
https://www.chrono24.com.hr/info/datenschutz.htm
i ispisati je.