Prijava

Izjava o zaštiti podataka

1. Ime i kontaktni podatci osobe odgovorne za obradu i osobe zadužene za zaštitu podataka u okviru poduzeća

Ova Izjava o zaštiti podataka vrijedi za obradu podataka od strane:

Odgovorna osoba: Chrono24 GmbH (u nastavku „Chrono24”)
Haid-und-Neu-Str. 18, 76131 Karlsruhe

E-pošta:
Telefon: +49 (0)721 96693-0
Faks: +49 (0)721 96693-990

Osoba zadužena za zaštitu podataka na portalu Chrono24 dostupna je na gore navedenoj adresi, za uručiti Odjelu za zaštitu podataka odnosno na .

2. Prikupljanje i pohrana osobnih podataka te vrsta i svrha njihove upotrebe

a) Prilikom posjeta internetskoj stranici

Prilikom posjeta internetskoj stranici portala Chrono24 preglednik će na vašem krajnjem uređaju automatski poslati informacije poslužitelju naše internetske stranice. Te će informacije biti privremeno pohranjene u takozvanoj datoteci evidencije. Sljedeće će informacije bez vašeg sudjelovanja biti prikupljene i nakon 20 tjedana automatski biti izbrisane:

 • IP adresa računala s kojeg se šalje upit,
 • datum i vrijeme pristupa,
 • naziv i URL odabrane datoteke,
 • internetska stranica s koje se vrši pristup (referrer URL),
 • ID sesije,
 • korisnički agent,
 • korišteni preglednik i po potrebi operativni sustav vašeg računala te ime vašeg pružatelja internetskih usluga.

Navedene ćemo podatke obraditi u sljedeće svrhe:

 • za osiguranje neometane uspostave veze internetske stranice,
 • za osiguranje ugodnog korištenja naše internetske stranice i optimizacije naše platforme,
 • za osiguranje i analizu sigurnosti i stabilnosti sustava,
 • za prepoznavanje i sprječavanje napada na našu internetsku stranicu i
 • u druge interne statističke i administrativne svrhe.

Načelno ne koristimo prikupljene podatke kako bismo izvukli zaključke o vama kao osobi. Međutim, u slučaju napada na našu mrežnu infrastrukturu ćemo za ostvarenje ili obranu pravnih zahtjeva analizirati vašu IP adresu koju smo pohranili.

Obradu podataka temeljimo na našim legitimnim interesima prema čl. 6. st. 1 str. 1 slovu f Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR). Naši opravdani interesi proizlaze iz unaprijed navedenih svrha za prikupljanje podataka.

Osim toga, prilikom posjeta našoj interenetskoj stranici koristimo kolačiće i analitičke usluge. Detaljnija objašnjenja o tome možete pročitati pod stavkama 4 i 5 ove Izjave o zaštiti podataka.

b) Prilikom registracije kao korisnik na našoj platformi

Na našoj platformi kupci i privatni prodavatelji te komercijalni trgovci mogu izraditi korisnički račun. Za izradu korisničkog računa obvezan je unos navedenih podataka pod i), ii) te iii). Obrada tih podataka vrši se

 • kako bismo vas mogli identificirati kao našeg ugovornog partnera,
 • za zasnivanje, sadržajno oblikovanje, odvijanje i promjenu ugovornih odnosa s vama o korištenju naše platforme i za to ponuđenih usluga,
 • za provjeru unesenih podataka u vezi s ispravnosti,
 • po potrebi za neophodno uspostavljanje kontakta s vama u slučaju dodatnih pitanja te
 • po potrebi za ostvarivanje bilo kakvih potraživanja protiv vas.

Obrada pod i), ii) te iii) navedenih podataka vrši se na vaš upit i potrebna je sukladno čl. 6 st. 1 str. 1 slovu b Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) u prethodno navedene svrhe za korištenje platforme te time za izvršenje ugovora i predugovornih mjera.

Ovisno o vrsti korisničkog računa imate djelomičnu mogućnost navesti podatke koje dobrovoljno želite navesti. Obradu dobrovoljno navedenih podataka temeljimo na našim opravdanim interesima prema čl. 6 st. 1 str. 1 slova f Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR). Oni služe poboljšanju uspostavljanja kontakta s vama i za osiguranje brzog rješavanja eventualnih pitanja.

Nakon brisanja vašeg korisničkog računa vaši će podatci automatski biti izbrisani za daljnje korištenje, osim ako nismo obvezni, sukladno čl. 6 st. 1 str. 1 slovu c Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) na osnovi poreznih i trgovačko-pravnih obveza čuvanja i dokumentiranja (iz njemačkog Trgovinskog zakona, njemačkog Kaznenog zakona ili njemačkog Poreznog zakona), da ih na dulje vrijeme pohranimo ili ste pristali na gore navedeno pohranjivanje sukladno čl. 6 st. 1 str. 1 slovu a Opće odredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR).

i) korisnički račun myChrono24

Za registraciju kao korisnik (kupac) i izradu korisničkog računa obvezan je unos sljedećih podataka:

 • važeća adresa e-pošte i
 • lozinka po slobodnom izboru.

Podatci služe kao podatci za prijavu za korisnički račun.

K tomu imate mogućnost da dobrovoljno navedete ostale korisničke podatke:

 • vaše ime i prezime,
 • sliku za profil,
 • vaša adresa (ulica, poštanski broj, mjesto, zemlja) i
 • vaš broj telefona.
ii) Privatni prodavatelj

Za objavljivanje ponuda kao privatni prodavatelj na prvom mjestu trebate korisnički račun (vidi pod i)). Da biste objavili ponudu na platformi obvezan je unos sljedećih podataka:

 • Vaše ime i prezime,
 • vaša adresa (ulica, poštanski broj, mjesto, država),
 • vaš telefonski broj te
 • vaš datum rođenja.
Tijekom registracije za kupnju putem usluge povjerenika

Kako biste svoju robu mogli prodavati u okviru procesa Trusted Checkout usluge, morate se registrirati kao privatni prodavatelj za prodaju putem usluge povjerenika.

U okviru registracije za uslugu povjerenika tražite otvaranje računa za uslugu Trusted Checkout pri servisu za plaćanje Mangopay (https://www.mangopay.com/ ) tvrtke Leetchi Corp. S.A., (sjedište na adresi 59 Boulevard Royal L-2449 u Luksemburgu). Putem tog se računa kasnije u okviru Trusted Checkout usluge proknjižuju isplate koje su vam dodijeljene.

U skladu sa zakonima za sprječavanje pranja novca i financiranja terorističkih organizacija tvrtka Leetchi Corp. S.A. obvezna je identificirati svakog prodavatelja na temelju pruženih dokumenata i informacija.

U okviru registracije za uslugu povjerenika stoga se prikupljaju sljedeći podaci i dokumenti koji se prosljeđuju tvrtki Leetchi Corp. S.A.:

 • Prezime, ime, adresa e-pošte, datum rođenja te nacionalnost i država prebivališta.
 • Informacije o tome koji će se bankovni račun upotrebljavati za isplate.
 • Kopija važeće službene identifikacijske isprave:
  • Za Nijemce osobna iskaznica (prednja i stražnja strana), a za strance koji žive u Njemačkoj ili inozemstvu putovnica.
  • U EGP-u: Putovnica ili nacionalna osobna iskaznica ili vozačka dozvola. Za osobe u trećim zemljama važeća boravišna dozvola.
  • Izvan EGP-a: Putovnica ili vozačka dozvola za SAD ili Kanadu.
iii) Trgovac

Za registraciju kao komercijalni trgovac obvezan je unos sljedećih podataka:

 • vaša tvrtka,
 • osoba za kontakt (ime i prezime),
 • vaša adresa (ulica, poštanski broj, mjesto, zemlja),
 • broj telefona,
 • važeća adresa e-pošte,
 • korisničko ime po slobodnom izboru te
 • lozinka po slobodnom izboru.

K tomu imate mogućnost da dobrovoljno navedete ostale korisničke podatke:

 • broj telefaksa,
 • broj mobilnog telefona te
 • internetsku adresu.

c) Prilikom korištenja našeg internog alata za obavijesti

Kao registriranom korisniku nudimo vam mogućnost da preko alata za poruke interno dostupnom na našoj internetskoj stranici komunicirate s nama ili nekim trgovcem/kupcem/privatnim prodavateljem. Za korištenje internog alata za poruke potrebna je registracija (vidi 2. b) ).

U okviru korištenja našeg internog alata za poruke, vaše poslane poruke ćemo automatski i ručno skenirati i analizirati. To se vrši u svrhu

 • sprječavanja prevara,
 • za otkrivanje protuzakonitih radnji i kršenja naših Općih uvjeta poslovanja
 • te za poboljšanje komunikacije i podrške kupcima.

Obradu podataka temeljimo na našim legitimnim interesima prema čl. 6. st. 1 str. 1 slovu f Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR). Obrada podataka u gore navedene svrhe sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka EU-a (GDPR) predstavlja legitimni interes.

Vašim poslanim i primljenim porukama možete sami upravljati i od nas zatražiti njihovo brisanje. U slučaju pokušaja prevare, protuzakonite radnje ili kršenja Općih uvjeta poslovanja možemo određene poruke i nakon vašeg zahtjeva za njihovim brisanjem i dalje čuvati u svrhu dokazivanja i postavljanja, ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva na osnovi naših legitimnih interesa prema čl. 6 st. 1 str. 1 slovu f Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR).

d) Automatska izrada profila klijenta

U okviru korištenja naše platforme kao registrirani korisnik/trgovac za vaš korisnički račun ćemo izraditi profil klijenta. Da biste dobivali samo one informacije koje su interesantne za vas, kategoriziramo i dopunjavamo vaš profil klijenta dodatnim informacijama. Za to koristimo:

 • informacije o vama (primjerice osnovne podatke iz vašeg profila kao kupca),
 • trajanje vašeg članstva,
 • statističke informacije (primjerice vrstu, učestalost i intenzitet korištenja internetske stranice) te
 • povijest posjećenih ponuda, marki proizvođača i ponuđača.

Navedene ćemo podatke obraditi u sljedeće svrhe:

 • za statističke analize,
 • za istraživanje tržišta,
 • za omogućavanje neometanog funkcioniranja platforme i organizacije naše platforme sukladno potrebama,
 • za personaliziranje svojih usluga i
 • da bismo samo vama slali reklame orijentirane prema vašim stvarnim ili mogućim potrebama i da vam ne dosađujemo nepotrebnim reklamama.

Obradu podataka temeljimo na našim legitimnim interesima prema čl. 6. st. 1 str. 1 slovu f Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR). Obrada podataka u gore navedene svrhe sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka EU-a (GDPR) predstavlja legitimni interes.

U slučaju prigovora protiv izrade korisničkog profila, analize i personaliziranja naših usluga i reklama koji u svako doba možete aktivirati jednim klikom na ovu poveznicu , obrada će biti zaustavljena i vaš korisnički profil odmah izbrisan, osim ako niste pristali na daljnje pohranjivanje sukladno čl. 6 st. 1 str. 1 slovu a Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR).

Svoj prigovor takođe možete u svako doba poslati na putem e-pošte.

e) Prilikom korištenja usluge Trusted Checkout

Za pripremu i zaključivanje ugovora s trgovcima ili privatnim prodavateljima preko naše usluge Trusted Checkout za početak vam je potreban korisnički račun (pogledajte broj 2.b)i) ). Osim toga je obvezno navođenje sljedećih podataka:

 • vaše ime i prezime,
 • vaša adresa (ulica, poštanski broj, mjesto, država) te
 • vaš telefonski broj.

Navedene ćemo podatke obraditi u sljedeće svrhe:

 • za provjeru i identifikaciju ugovornog partnera trgovca / privatnog prodavatelja,
 • za potporu tijekom sklapanja, sadržajnog oblikovanja i izvršenja kupoprodajnih ugovora te
 • prema potrebi, za stupanje u kontakt s vama u slučaju pitanja.

Ako nekog trgovca / privatnog prodavatelja kontaktirate u vezi s ponudom za kupnju ili sklopite kupoprodajni ugovor s trgovcem / privatnim prodavateljem, također ćemo proslijediti vaše osobne podatke u gore navedene svrhe.

Vaši se gore navedeni podaci obrađuju na vaš upit. Obrada je potrebna u skladu s čl. 6 st. 1 rečenicom 1. slovom b Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) za korištenje platforme te time za izvršenje ugovora i predugovornih mjera.

f) Prilikom prijave za naš e-bilten

Ako ste sukladno čl. 6 st. 1 str. 1 slovu a Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) izričito dali svoju suglasnost, koristit ćemo vašu adresu e-pošte kako bismo vam redovito slali naš personalizirani e-bilten. Za primanje e-biltena dovoljno je da navedete svoju adresu e-pošte.

U cilju personaliziranja sadržaja e-biltena može se na temelju vaših prikupljenih osobnih podataka izraditi profil o vama kao kupcu. Pri tome se osobni aspekti, kao npr. omiljeni proizvodi, interesi, odluke o kupnji, omiljeno vrijeme kupnje itd. automatski obrađuju i tako analiziraju da se za vas mogu predvidjeti odgovarajuće ponude. Izrada profila može se vršiti i bez pristanka na temelju čl. 6 st. 1 slova f Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) sukladno legitimnim interesima (vidi pod brojkom 2.c) ).

Pod određenim okolnostima vašu adresu e-pošte koristimo i bez vašeg izričitog pristanka kako bismo vam poslali informacije o sličnim proizvodima našeg poduzeća ako ste naš stalni kupac i niste izrazili protivljenje korištenju vaše adrese e-pošte. U slučaju reklamiranja za stalne klijente obradu podataka baziramo na našim legitimnim interesima prema čl. 6. st. 1 str. 1 slovu f Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR). Obrada vaše adrese e-pošte u svrhu izravnog reklamiranja podrazumijeva se kao priznat zakonski interes na temelju Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR).

U oba je slučaja odjava moguća, npr. preko poveznice na kraju svakog e-biltena. Vašu želju za odjavom također možete u svako doba poslati putem e-pošte na .

Kako bismo poslali svoj e-bilten, upotrebljavamo alat tvrtke The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA. Tvrtka je pristupila europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti (Štit privatnosti).
Dodatne informacije o zaštiti podataka ponuđača pronaći ćete na https://mailchimp.com/legal/privacy/.

g) Prilikom korištenja našeg kontaktnog formulara

U slučaju pitanja bilo koje vrste nudimo vam mogućnost da preko formulara dostupnog na našoj internetskoj stranici stupite u kontakt s nekim trgovcem/privatnim prodavateljem. U slučaju da svoje pitanje želite poslati trgovcu ili privatnom prodavatelju, proslijedit ćemo mu vaš upit za kontakt. Za korištenje kontaktnog formulara obvezno je navođenje sljedećih podataka:

 • važeća adresa e-pošte i
 • vaše konkretno pitanje odn. poruka.

Navedene ćemo podatke obraditi u sljedeće svrhe:

 • da bismo vas mogli identificirati,
 • da bismo mogli odgovoriti na vaše pitanje te
 • u datom slučaju za prosljeđivanje konkretnom trgovcu/privatnom prodavatelju.

Za brže uspostavljanje kontakta dodatno možete dobrovoljno navesti svoje ime i broj telefona.

U okviru korištenja našeg kontaktnog formulara vašu ćemo poruku po potrebi skenirati i analizirati. To se vrši u svrhu sprječavanja prevara te općenito za poboljšanje komunikacije i podrške kupcima.

Obrada podataka vrši se na vaš upit i potrebna je sukladno čl. 6 st. 1 str. 1 slovu b Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) za gore navedene svrhe za izvršenje ugovora i predugovornih mjera. Osim toga, obradu podataka u okviru upita za kontakt baziramo na našim legitimnim interesima prema čl. 6. st. 1 str. 1 slovu f Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR). Ti interesi također proizilaze iz gore navedenih svrha.

Osobne podatke prikupljene za korištenje kontaktnog formulara ćemo nakon obrade pitanja koje ste nam postavili odmah izbrisati.

h) Prilikom ostavljanja komentara u našem časopisu

Imate mogućnost da u našem časopisu na https://www.chrono24.com.hr/magazine/ ostavite komentar o jednom od artikala koji se tamo mogu pogledati. Za objavljivanje komentara obvezno se moraju navesti sljedeći podatci:

 • vaše ime,
 • važeća adresa e-pošte i
 • vaš komentar.

Komentiranje artikala je dobrovoljno. Koristimo vaše osobne podatke kako bismo mogli objaviti vaš komentar i drugim korisnicima dati mogućnost da odgovore na isti. Vašu adresu e-pošte trebamo kako bismo mogli stupiti s vama u kontakt i pratiti eventualne zakonske prekršaje.

Obradu vaših podataka u svrhe navedene naprijed baziramo na svojim legitimnim interesima prema čl. 6. st. 1 str. 1 slovu f Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR).

Kako biste mogli dati komentar u našem časopisu, upotrebljavamo usluge tvrtke Disqus, 717 Market Street, Suite 700, San Francisco, CA 94103.
Dodatne informacije o zaštiti podataka ponuđača pronaći ćete na https://help.disqus.com/en/articles/1717103-disqus-privacy-policy.

i) Ocjenjivanje klijenata putem Trustpilota

Važno nam je vaše mišljenje o našim proizvodima i uslugama. Stoga vam nudimo mogućnost da predate ocjenu o našoj platformi putem davatelja usluge ocjenjivanja www.trustpilot.com tvrtke Trustpilot A/S (Pilestræde 58, 3. Stock, 1112 Kopenhagen K, Danska; u nastavku „Trustpilot“). Ocjena koju predate objavljuje se na našoj internetskoj stranici i na internetskoj stranici Trustpilota. Međutim, zadržavamo pravo njezinog brisanja ili neobjavljivanja.

Nakon uspješno obavljene kupnje od nas ćete dobiti e-poštu s molbom da ocijenite našu platformu, kao i naše usluge. U e-pošti ćete pronaći Trustpilotovu poveznicu „Business Generated Link“ preko koje ćete doći do Trustpilota kako biste ocijenili svoju transakciju. Poveznica „Business Generated Link“ sadrži vaše ime i prezime, zemlju podrijetla (npr., Njemačka), adresu e-pošte, kao i transakcijski ID. Nakon što kliknete na Trustpilotovu poveznicu, vaše osobne informacije se prosljeđuju kako bi se vaša ocjena mogla dodijeliti kupnji i kako bi se osigurala autentičnost ocjene.

S tvrtkom Trustpilot zaključili smo ugovor o izvršenju obrade za upotrebu usluge za ocjenjivanje. Ovim ugovorom tvrtka Trustpilot jamči da će podatke obrađivati u skladu s Direktivom o zaštiti osobnih podataka i da će osigurati prava ispitanika.

Osim toga, moguća je objava svih ocjena predanih Trustpilotu i na našoj internetskoj stranici ako možemo osigurati autentičnost ocjene.

Podaci se obrađuju u okviru ocjenjivanja klijenata putem Trustpilota na temelju čl. 6. st. 1 rečenica 1 slovo f Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR). Time želimo osigurati oblikovanje i optimizaciju naše internetske stranice u skladu s potrebama korisnika.

Dodatne detalje o svrsi ili opsegu obrade podataka putem Trustpilota možete pronaći u Odredbama o zaštiti podataka tvrtke Trustpilot .

j) Prikupljanje osobnih podataka trećih strana

Ponekad se može dogoditi da nam korisnici priopće osobne podatke trećih strana (npr. ovlaštenih zastupnika, osoba za kontakt, drugih vlasnika računa). U takvim slučajevima prikupljanja osobnih podataka, ne izravno od dotične osobe nego isključivo od naših korisnika, naši ugovorni partneri upućeni su da ih smiju upotrebljavati samo ako je dotična treća strana upoznata s time. To se posebice odnosi na obavijest o tome da smo mi odgovorna strana te o tome koji su podaci navedeni i u koju svrhu. Osim toga, ovi podaci o zaštiti podataka dotičnih trećih strana vrijede ukoliko informacije nisu bitne samo za ugovorne partnere. To se posebice odnosi na informaciju o tome da smo mi odgovorna strana te o našem nadzorniku za zaštitu podataka i informacije o pravima dotičnih osoba. Ako iznimno primimo podatke za kontakt neke treće strane, o tome ćemo je sami izravno obavijestiti. Međutim, u pravilu ne tražimo podatke za kontakt trećih strana. Podatke o trećim stranama upotrebljavamo isključivo u svrhu za koju su podaci i prikupljeni (npr. potreba za stupanjem u kontakt, plaćanje putem navedenog broja računa). Podaci o dotičnoj trećoj strani brišu se najkasnije u trenutku brisanja podataka o navedenoj osobi, ili kada ta osoba promijeni ili izbriše dotične podatke. Obradu podataka temeljimo na našim legitimnim interesima prema točki 1 (f) čl. 6. st. 1 Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a, kako bismo našim ugovornim partnerima omogućili legitimno uključivanje trećih strana.

3. Prosljeđivanje podataka

Vaše podatke prosljeđujemo trećim stranama samo ako:

 • ste sukladno čl. 6 st. 1 str. 1 slovu a Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) izričito dali svoju suglasnost,
 • za slučaj da za prosljeđivanje postoji zakonska obveza prema čl. 6 st. 1 str. 1 slovu c Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) te
 • je prosljeđivanje sukladno čl. 6 st. 1 str. 1 slovu f Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR potrebno za postavljanje, ostvarivanje i obranu pravnih zahtjeva i ne postoji razlog za pretpostavku da nemate nadvladajući interes za neprosljeđivanje vaših podataka koji treba štititi.

Informacije u skladu s člankom 26. stavkom 2. rečenicom 2. Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (OUZP)
o zajedničkoj odgovornosti pri obradi osobnih podataka

Društvo Chrono24 i naša društva-kćeri (u nastavku teksta zajednički „strane” ili „mi”) usko surađujemo u brojnim područjima na temelju naše organizacijske strukture. Koristimo se jedinstvenim sustavima za elektroničku obradu podataka neovisno o poslovnom sektoru i vodimo zajedničke baze podataka u kojima se posebno obrađuju podatci o kupcima obiju strana.

U vezi s time obrađujemo osobne podatke trgovaca i korisnika internetskih platformi društva Chrono24 kao zajedničke odgovorne strane u skladu s člankom 26. OUZP-a. Na temelju ove zajedničke odgovornosti sklopili smo ugovor u pogledu dotičnih osobnih podataka.

Društvo Chrono24 nadležno je za obradu osobnih podataka ako se takva obrada odnosi na stavljanje na raspolaganje sustava za elektroničku obradu podataka i internih baza podataka o kupcima.

Obje su strane odgovorne za unos podataka u interne baze podataka te za održavanje unosa osobnih podataka registriranih i neregistriranih korisnika platformi kao i osobnih podataka registriranih trgovaca.

U okviru zajedničke odgovornosti posebno smo također ugovorili tko će od nas ispunjavati koje obveze u skladu s OUZP-om. To se posebno odnosi na iskorištavanje prava dotičnih osoba te ispunjavanje informacijskih obveza u skladu s člankom 13. i člankom 14. OUZP-a.

Obje su strane utvrdile da društvo Chrono24 na svojim platformama objavljuje informacije potrebne u skladu s člancima 13. i 14. OUZP-a u pogledu obrade podataka regulirane u okviru zajedničke odgovornosti te važan sadržaj uvjeta obrade.

K tomu se obje strane međusobno obavještavaju o pravima o zaštiti podataka koja su dotični korisnici iskoristili. Strane će si međusobno na raspolaganje stavljati sve informacije potrebne za odgovore na upite.

Prava o zaštiti podataka mogu se iskoristiti kako u pogledu društva Chrono24 tako i u pogledu dotičnih trgovaca. Društvo Chrono24 obvezuje se poštivati prava dotičnih osoba na upite u pogledu pristupa, ispravka, brisanja ili blokiranja njihovih osobnih podataka.

4. Vidljivost vaših podataka trećim osobama

a) Kao korisnik i privatni prodavatelj

Osobne podatke pohranjene u vašem korisničkom računu (myChrono24, vidi pod brojkom 2.b) i) te ii) ) treće osobe ne mogu vidjeti ako na platformi niste objavili nikakve ponude. Ako kao privatni prodavatelj objavite ponude na platformi, registrirani i neregistrirani korisnici mogu vidjeti vaše podatke kao ponuđača samo onda ako ste dali pristanak za objavljivanje sukladno čl. 6 st. 1 str. 1 slovu a Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR).

b) Kao trgovac

Ako ste registrirani kao trgovac i objavljujete ponude na platformi, registrirani i neregistrirani korisnici na platformi mogu vidjeti vaše podatke kao ponuđača (sukladno brojci 2. b) iii)). Već tijekom registracije te kasnije u vašem profilu možete ograničiti vidljivost vaših podataka, tako da se vaša adresa ne prikazuje.

Objavljivanje podataka trgovca je potrebno u okviru korištenja platforme sukladno čl. 6 st. 1 str. 1 slovu b Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) za izvršenje i provođenje ugovora između Chrono24 i trgovca.

5. Kolačići i pikseli

Na našoj internetskoj stranici koristimo takozvane kolačiće i piksele (također poznati pod nazivom tracking pixel) kako bismo statistički analizirali korištenje naše stranice te je analizirali u cilju optimizacije naše ponude za vas (vidi pod brojkom 6.). Oni nam omogućavaju da se prilikom ponovnog posjeta našoj internetskoj stranici automatski prepozna da ste već bili kod nas.

Obradu vaših podataka putem kolačića i piksela baziramo na našim legitimnim interesima prema čl. 6. st. 1 str. 1 slovu f Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR). Oni se moraju smatrati legitmnima u smislu gore navedenih propisa.

a) Kolačići

Kolačići su male datoteke koje vaš preglednik automatski izrađuje i koji se pohranjuju na vašom krajnjem uređaju (laptopu, tabletu, pametnom telefonu i sl.) kada posjećujete našu stranicu. Kolačići ne uzrokuju nikakvu štetu na vašem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili sličan zloćudni softver.

U kolačiću se pohranjuju informacije koje se dobivaju u vezi sa specifično upotrijebljenim krajnjim uređajem. Ali to ne znači da mi time neposredno dobivamo informacije o vašem identitetu.

Korištenje kolačića, s jedne strane, služi kako bismo korištenje naše ponude učinili ugodnijim za vas. Tako koristimo naše takozvane kolačiće sesije kako bismo npr. prepoznali da ste već posjetili pojedine dijelove naše internetske stranice ili ste se već prijavili na svoj korisnički račun. Oni se nakon napuštanja naše stranice automatski brišu.

Osim toga, također koristimo trajne kolačiće za optimizaciju upotrebe za korisnike koji se na određeno vrijeme pohranjuju na vašem krajnjem uređaju. Ako ponovno posjetite našu stranicu kako biste iskoristili naše usluge, automatski se prepoznaje da ste već bili kod nas i koje ste unose i postavke izvršili kako ih ne biste morali ponovno unositi.

Većina internetskih preglednika automatski prihvata kolačiće. Vaš preglednik, međutim, možete tako konfigurirati da se na vašem računalu ne pohranjuju kolačići ili da se stalno pojavljuje napomena prije nego što se upotrijebi kolačić. Ali potpuno deaktiviranje kolačića može dovesti do toga da nećete moći koristiti sve funkcije naše internetske stranice.

b) Pikseli

Pikseli, poznati još i kao pikseli za praćenje, su male GIF datoteke veličine 1x1 piksela koje, primjerice, prilikom posjeta nekoj internetskoj stranici mogu biti sakriveni u grafikama, ali i u e-pošti ili sličnom. Ni pikseli ne pričinjavaju štetu na vašem krajnjem uređaju, ne sadrže viruse, trojance ili sličan zloćudni softver.

Pikseli šalju vašu IP adresu, poveznicu posjećene internetske stranice, vrijeme kad je piksel pogledan, upotrijebljeni preglednik te ranije upotrijebljene informacije kolačiča na mrežnom poslužitelju. To nam pruža mogućnost da provodimo mjerenja posjećenosti i druge statističke analize koje služe optimizaciji naše platforme i naše ponude.

Većina internetskih preglednika automatski prihvaća piksele. Odgovarajućim alatima odnosno dodacima za preglednik možete spriječiti korištenje piksela na našim stranicama (npr. pomoću dodatka "AdBlcok" za Firefox preglednik).

6. Alati za analizu pretraga

a) Alati za praćenje

U nastavku teksta navedene mjere praćenja koje koristimo provode se na temelju čl. 6 st. 1 str. 1 slova f Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR). Upotrebom sljedećih mjera praćenja želimo osigurati oblikovanje i stalnu optimizaciju naše internetske stranice sukladno potrebama. S druge strane koristimo mjere praćenja kako bismo statistički analizirali korištenje naše stranice te je analizirali u cilju optimizacije naše ponude za vas. Ti se interesi moraju smatrati opravdanima u smislu gore navedenih propisa.

Pojedinačne svrhe obrade podataka i kategorija podataka mogu se preuzeti iz odgovarajućih alata za praćenje.

i) Usluga Google Analytics

U cilju oblikovanja i stalne optimizacije naših stranica koristimo uslugu Google Analytics, uslugu analiziranja interneta tvrtke Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; u daljnjem tekstu „Google”). S tim u vezi se koriste pseudonimizirani korisnički profili i kolačići (vidi brojku 5). Informacije koje prikupe kolačići o korištenju ove internetske stranice, kao

 • tip/inačica preglednika,
 • upotrijebljeni operacijski sustav,
 • referentna poveznica (ranije posjećena stranica),
 • ime računala s kojeg se vrši pristup (IP adresa),
 • vrijeme obavljenog upita prema poslužitelju

će biti prebačeni na poslužitelja tvrtke Google u SAD-u i tamo pohranjeni. Google podliježe europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti, tako da je zajamčena primjerena razina zaštite podataka.

Informacije se koriste kako bi se analiziralo korištenje internetske stranice, za sastavljanje izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici i za ostale usluge povezane s korištenjem interneta u svrhu istraživanja tržišta i oblikovanja ovih internetskih stranica sukladno potrebama. Te informacije se također po potrebi prenose trećim stranama, ako je to zakonski propisano ili ako treće strane te podatke obrađuju po nalogu. Ni u kojem slučaju se vaša IP adresa neće povezati s drugim podatcima tvrtke Google. IP adrese se anonimiziraju, tako da povezivanje s vama kao osobom nije moguće (IP maskiranje).

Odgovarajućom postavkom softvera vašeg web-preglednika možete spriječiti instaliranje kolačića; ali skrećemo vam pozornost na to da u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove internetske stranice u punom obujmu.

Osim toga, možete spriječiti analiziranje podataka koji su prikupljeni putem kolačića i koji se odnose na korištenje internetske stranice (uklj. vašu IP adresu) te obradu tih podataka od strane tvrtke Google, tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za preglednik .

Osim pomoću dodatka za preglednik, naročito kod preglednika na mobilnim krajnjim uređajima, možete također spriječiti prikupljanje podataka do strane tvrtke Google tako što ćete kliknuti na ovu poveznicu . Koristi se tzv. opt-out kolačić koji sprečava buduće prikupljanje vaših podataka prilikom posjeta ovoj internetskoj stranici. Opt-out kolačić važi samo u ovom pregledniku i samo za našu internetsku stranicu i pohranjuje se na vašem uređaju. Ako brišete kolačiće u ovom pregledniku, morate ponovno postaviti opt-out kolačić.

Dodatne informacije o zaštiti podataka u svezi s uslugom Google Analytics ćete naći u Pomoć za uslugu Google Analytics .

ii) Google Adwords praćenje konverzije

Kako bismo statistički analizirali korištenje naše stranice te je analizirali u cilju optimizacije naše ponude za vas, dodatno koristimo tzv. alat Google praćenje konverzije (Google Conversion Tracking). Google Adwords osim toga postavlja kolačić (vidi brojku 5) na vaše računalo, čim preko Googleovog oglasa posjetite našu internetsku stranicu. Google podliježe europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti, tako da je zajamčena primjerena razina zaštite podataka.

Ti kolačići gube svoje važenje nakon 30 dana i ne služe osobnom identificiranju. Ako korisnik posjeti određene stranice internetske stranice Adwords klijenta, a važnost kolačića još nije istekla, Google i klijent mogu prepoznati da je korisnik kliknuo na oglas i da je proslijeđen na ovu stranicu.

Svaki Adwords klijent dobija drugi kolačić. Tako Adwords klijenti ne mogu preko internetskih stranica ulaziti u trag kolačićma. Informacije pribavljene pomoću kolačića za praćenje konverzija služe za izradu statistika konverzija za Adwords klijente koji su se odlučili za praćenje konverzija. Adwords klijenti saznaju ukupan broj korisnika koji su kliknuli na njihov oglas i koji su proslijeđeni na stranicu označenu tagom za praćenje konverzija. Ali ne dobivaju informacije pomoću kojih se korisnici mogu osobno identificirati.

Ako ne želite sudjelovati u postupku praćenja, možete odbiti postavljanje kolačića koje je za to potrebno, kao npr. putem postavke preglednika koja generalno daektivira automatsko postavljanje kolačića. Također možete deaktivirati kolačiće za praćenje konverzije tako što ćete svoj preglednik tako podesiti da ih blokira domena „www.googleadservices.com”. Googleovu Poruku o zaštiti podataka za praćenje konverzije možete pročitati ovdje .

iii) VWO (Visual Web Optimizer)

Osim toga koristimo i VWO. Radi se o usluzi analiziranja interneta tvrtke Wingify Software Pft. Ltd . Ona nam omogućava provođenje A/B i multivariate testiranja koje nam dozvoljava da vidimo koja se verzija naše internetske stranice korisnicima više sviđa. VWO za to upotrebljava kolačić (vidi brojku 5), u kojima se između ostalog pohranjuje vaša IP adresa. VWO je anonimizira prije slanja nekom poslužitelju u Indiji. VWO pri tome ne pohranjuje i ne obrađuje obilježja koja identificiraju osobu.

Prikupljanje i obradu podataka povezanih s vašim korištenjem naše internetske stranice preko VWO možete u svako doba deaktivirati za buduće posjete. Za to se koristi opt-out kolačić . U njemu je informacija da ne želite prikupljanje podataka od strane VWO. Informacije se ne daju trećim licima, osim ako za to postoji zakonska obveza i ako treće strane ne obrađuju podatke po našem nalogu (npr. istraživački centar).

Više informacija o zaštiti podataka u VWO i načinu funkcioniranja usluge ćete naći u njihovoj Izjavi o zaštiti podataka .

iv) Hotjar

Osim toga, na našoj internetskoj stranici koristimo uslugu analiziranja Hotjar (3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Hotjar je alat za analizu ponašanja korisnika. Pomoću usluge Hotjar možemo mjeriti ponašanje posjetitelja našoj internetskoj stranici (npr. pokreti miša, klikovi, visina klizanja mišom itd.).

U tu svrhu Hotjar koristi kolačiće (vidi brojku 5) na krajnjim uređajima posjetitelja stranice i može pohraniti podatke posjetitelja stranice, kao npr. informacije o pregledniku, operacijskom sustavu, trajanju boravka na stranici itd. u anonimiziranom obliku.

Ovu obradu podataka od strane Hotjara možete spriječiti tako što ćete u postavkama vašeg web-preglednika deaktivirati upotrebu kolačića te izbrisati već aktivne kolačiće. Još jedna mogućnost da Hotjar spriječite da obrađuje podatke je da u vašem pregledniku aktivirate funkciju „Do-Not-Track”. Kako provesti taj postupak možete saznati ovdje .

v) Bing Ads

Koristimo Bing Universal Event Tracking (UET) od usluge Microsoft Bing Ads. Radi se o usluzi tvrtke Microsoft Corporation („Microsoft”). Ona nam omogućava da uđemo u trag aktivnostima korisnika na našoj internetskoj stranici kad preko oglasa od Bing Ads dospiju na našu internetsku stranicu.

Ako preko Bing Ads oglasa dospijete na našu internetsku stranicu, na vašem će se računalu postaviti kolačić (vidi brojku 5). Na našoj je internetskoj stranici integriran tag Bing UET. Ovdje se radi o kodu preko kojeg se u vezi s kolačićem pohranjuje nekoliko informacija koje nisu osobne o korištenju internetske stranice. U to se ubraja između ostalog trajanje boravka na internetskoj stranici, koja područja stranice su posjećena i preko kojeg oglasa je korisnik dospio na internetsku stranicu. Informacije o vašem identitetu se ne prikupljaju.

Te informacije će biti prebačene na poslužitelj tvrtke Microsoft u SAD-u i tamo pohranjene načelno maksimalno 180 dana. Microsoft podliježe europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti, tako da je zajamčena primjerena razina zaštite podataka.

Više informacija o uslugama analiziranja koje vrši Bing ćete pronaći na stranici tvrtke Bing .

Više informacija o zaštiti podataka u Microsoftu ćete naći u Odredbama o zaštiti podataka Microsofta .

vi) MaxMind

U cilju sprječavanja prevara vašu IP adresu i informacije o vašem korištenom krajnjem uređaju šaljemo pružatelju usluga MaxMind Inc. (14 Spring Street, 3rd Floor Waltham, MA 02451, SAD, u nastavku „MaxMind”). Vaši podatci će biti prebačeni na poslužitelj tvrtke MaxMind u SAD-u i tamo pohranjeni. MaxMind podliježe europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti, tako da je zajamčena primjerena razina zaštite podataka. Tako dobivamo statističke analize IP adresa, korištenih uređaja i lokacija na temelju kojih možemo prepoznati pokušaje prevara i spriječiti ih.

Vaše tako obrađene podatke obrađujemo isključivo u tu svrhu. Kad okončate korištenje, podatci se brišu. Više informacija o zaštiti podataka u vezi s tvrtkom MaxMind ćete naći ovdje .

Odgovarajućom postavkom sotvera vašeg web-preglednika možete spriječiti geografsku lokalizaciju; ali skrećemo vam pozornost na to da u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove internetske stranice u punom obujmu.

vii) Crashlytics

Naša mobilna aplikacija koristi program analiziranja crashlytics tvrtke Google Ireland Limited, sa sjedištem u Irskoj, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 (u daljnjem tekstu: „Crashlytics”). Crashlytics prikuplja podatke o korištenju aplikacije specijalno u vezi s padom sustava i pogreškama. Pri tome se koriste informacije o uređaju, verziji instalirane aplikacije te ostale informacije koje mogu pomoći da se otklone pogreške, prije svega one u svezi sa softverom i hardverom korisnika. Više informacija o ovme ćete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka Crashlytics: https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf .

Upotrebu usluge Crashlytics možete opozvati u postavkama za zaštitu podataka naše mobilne aplikacije.

b) Alati za targetiranje (Targeting-tools)

U nastavku teksta navedene mjere targetiranja koje koristimo provode se na temelju čl. 6 st. 1 str. 1 slovo f Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (DSGVO). Preko mjera targetiranja koje koristimo želimo osigurati da se na vašim krajnjim uređajima prikaže reklama koja odgovara vašim stvarnim ili mogućim interesima. Ti se interesi moraju smatrati opravdanima u smislu gore navedenih propisa.

Pojedinačne svrhe obrade podataka i kategorije podataka mogu se preuzeti iz odgovarajućih alata za targetiranje.

i) Google Adwords Remarketing

Koristimo tagove Google Remarketing. To su usluge tvrtke Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD; u daljnjem tekstu „Google”). Google koristi kolačiće (vidi brojku 5) koji se pohranjuju na vašem računalu i omogućavaju analizu vašeg korištenja internetske stranice. Informacije o vašem korištenju internetske stranice (uključuući vašu IP adredsu) koje prikupljaju kolačići će biti prebačeni na poslužitelj tvrtke Google u SAD-u i tamo pohranjeni. Google podliježe europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti, tako da je zajamčena primjerena razina zaštite podataka.

Google će zatim IP adresu skratiti za tri zadnje znamenke, pa je tako nemoguće nedvojbeno povezivanje IP adrese s korisnikom. Google će koristiti te informacije kako bi se analiziralo korištenje internetske stranice, za sastavljanje izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici za vlasnika internetske stranice i za pružanje ostalih usluga povezanih s korištenjem internetske stranice i interneta.

I Google će ove informacije po potrebi prenositi trećim stranama, ako je to zakonski propisano ili ako treće strane te podatke obrađuju po nalogu Googlea. Treće strane kao ponuđači, uključujući Google, objavljuju oglase na internetskim stranicama. Treće strane kao ponuđači, uključujući Google, koriste pohranjenje kolačiće za objavljivanje oglasa na temelju prethodnih posjeta pojedinačnog korisnika na našoj internetskoj stranici. Google ni u kojem slučaju neće povezati vašu IP adresu s drugim podatcima tvrtke Google. Protiv prikupljanja i pohranjivanja podataka može se u svako doba iskazati protivljenje za ubuduće. Možete deaktivirati korištenje kolačića od strane tvrtke Google tako što ćete posjetiti stranicu za deaktivaciju Googleove reklame.

Ali skrećemo vam pozornost na to da u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove internetske stranice u punom obujmu. Korištenjem ove internetske stranice pristajete na obradu podataka prikupljenih o vama od strane Googlea na naprijed opisan način i u naprijed navedenu svrhu. Ostale napomene o odredbama Googlea ćete naći ovdje .

ii) Google Double Click

Na našoj internetskoj stranici se korištenjem kolačića (vidi brojku 5) prikupljaju i analiziraju informacije za optimizaciju reklamnih skočnih prozora. Za to koristimo targeting tehnologije tvrtke Google (Double Click, Double Click Exchange Buyer, Double Click Bid Manager). Te nam tehnologije omogućavaju da vam ciljano ponudimo reklamu povezanu s vašim individualnim interesovanjima. Upotrijebljeni kolačići prikljupljaju, primjerice, podatke o tome za koje od naših proizvoda ste se interesirali. Zahvaljujući tim informacijama možemo vam i na stranicama trećih lica prikazati ponude koje su specijalno usmjerene na vaše interesima koja su rezultat vašeg prethodnog korisničkog ponašanja. Prikupljanje i analiza vašeg korisničkog ponašanja vrši se isključivo pod pseudoninom i ne omogućava nam da vas identificiramo. Naročito se informacije na povezuju s vašim osobnim podatcima.

Google podliježe europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti, tako da je zajamčena primjerena razina zaštite podataka.

Kolačić automatski brišemo nakon 30 dana.

Postavke za prikaz reklama povezane s interesima možete k tome aktivirati preko menadžera za postavke prikaza tvrtke Google .

Ostale informacije i odredbe o zaštiti podataka u svezi reklama i Googlea ćete naći u Izjavi o zaštiti podataka i Uvjetima korištenja tvrtke Google .

iii) Facebook Custom Audiences

Osim toga koristimo internetsku stranicu Facebook Website Custom Audiences tvrtke Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska). Radi se o marketinškoj usluzi tvrtke Facebook. Ona nam omogućava da određenim skupinama pseudonimiziranih posjetitelja našoj stranici, koji također koriste Facebook, na Facebooku damo prikazati individualno prilagođenu reklamu povezanu s njihovim interesima.

Na našoj je internetskoj stranici integriran piksel Custom Audience. Ovdje se radi o Java Script kodu preko kojeg se pohranjuju informacije o korištenju internetske stranice koje nisu osobne. U to spadaju vaša IP adresa, korišteni preglednik te polazna i ciljna stranica. Te informacije će biti prebačene na poslužitelja tvrtke Facebook u SAD-u. Facebook podliježe europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti, tako da je zajamčena primjerena razina zaštite podataka.

Tamo se automatski uspoređuje jeste li pohranili Facebook kolačić. Preko Facebook kolačića automatski se saznaje pripadate li ciljnoj skupini važnoj nama. Pripadate li ciljnoj skupini, na Facebooku će vam se prikazivati odgovarajući oglasi od nas. Ovim postupkom uspoređivanja podataka niti mi niti Facebook neće vas osobno identificirati.

Možete odbiti upotrebu podataka usluge Custom Audiences na internetskoj stranici tvrtke Facebook . Nakon prijave na vaš račun na Facebooku dospijevate na postavke za reklamne oglase Facebooka.

Više informacija o zaštiti podataka na Facebooku ćete naći u Smjernicama za zaštitu podataka tvrtke Facebook .

iv) Criteo

Na ovoj internetskoj stranici se pomoću tehnologija tvrtke Criteo SA (32 Rue Blanche, 75009 Paris, Francuska) prikupljaju i pohranjuju podatci u svrhe marketinga i optimizacije. Skupa s tvrtkom Criteo određujemo svrhe i sredstva obrade te smo tako zajedno odgovorni za obradu.

Tehnologije tvrtke Criteo omogućavaju ocjenu naših reklamnih kampanja i sadržaja reklama. Iz ovih se podataka pod pseudonimom mogu izraditi korisnički profili. Za to se koriste kolačići. Podatci prikupljeni pomoću tehnologije tvrtke Criteo se bez posebno danog pristanka određene osobe ne koriste za to da se korisnik ove internetske stranice osobno identificira i ne povezuju se sa osobnim podatcima preko nositelja pseudonima. Pomoću algoritma tvrtka Criteo analizira način pretraživanja na stranici i može zatim na drugim internetskim stranicama (tzv. publisherima) prikazati ciljane preporuke proizvoda kao personalizirane reklamne trake. Drukčija upotreba ili prosljeđivanje trećim stranama se ne vrši. Više informacija o tehnologijama tvrtke Criteo ćete dobiti u Smjernici za zaštitu podataka tvrtke Criteo .

Upotrebom usluge Criteo se preuzimaju ostali pikseli ugovornih partnera s kojima Criteo surađuje. Pregled svih publishera i mreža s kojih se preuzimaju pikseli ćete naći ovdje .

Pseudonimiziranu analizu vašeg ponašanja tijekom pretraživanja na stranici možete odbiti u svako doba. Na sljedećoj poveznici Poveznica tvrtke Criteo ćete naći uputu za deaktivaciju usluge tvrtke Criteo.

Molimo vas da imate na umu da ćete nakon evenutalne deaktivacije prikaza personaliziranih reklamnih oglasa tvrtke Criteo i drugih reklamnih partnera i dalje dobivati reklamne oglase koji će, međutim, manje biti prilagođeni vašim interesima / vašem ponašanju tijekom pretraživanja.

v) CrossEngage

Na našoj se internetskoj stranici korištenjem kolačića (vidi brojku 5) prikupljaju i analiziraju informacije o vašem korisničkom ponašanju preko našeg ponuđača usluga CrossEngage GmbH (Bertha-Benz-Str. 5, 10557 Berlin). To nam omogućava da naše marketinške mjere oblikujemo optimalno prema vašim stvarnim ili mogućim interesima te da ih prikažemo na drugim internetskim stranicama ili drugim reklamnim kanalima.

Ako s ovim niste suglasni, možete to spriječiti tako što ćete to prikupljanje i korištenje podataka ubuduće odbiti putem e-pošte na optout@crossengage.io. Više informacija o zaštiti podataka u svezi s tvrtkom CrossEngage ćete naći ovdje .

7. Priključci (plug-ins) za društvene medije

Na temelju čl. 6 st. 1 str. 1 slova f Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) na ovoj stranici koristimo priključke za društvene mreže Facebook, Twitter i Instagram kako bismo preko njih naše poduzeće učinili poznatijim. Reklamna svrha koja stoji iza toga se mora posmatrati kao legitimni interes u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR). Odgovornost za djelovanje sukladno zaštiti podataka snosi pojedinačni ponuđač.

Integriranje gumbova društvenih mreža se vrši pomoću samostalno razvijenog rješenja, kojim se sprečava da se već uspostavi veza s nekom društvenom mrežom samo zato što otvorite neku stranicu s gumbom neke društvene mreže bez da je aktivirate. To znači da će se informacije proslijediti društvenoj mreži tek onda kada aktivirate gumb.

a) Facebook

Na našoj se platformi koriste priključci društvene mreže tvrtke Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska), kako bismo njezino korištenje učinili što osobnijim. Za to koristimo gumb „SVIĐA MI SE” ili „PODIJELI”. Pri tome se radi o ponudi tvrtke Facebook.

Kad posjetite jednu stranicu na Internetu koja sadrži takav priključak i taj priključak sami aktivirate, vaš web-preglednik uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima tvrtke Facebook. Sadržaj priključka Facebook izravno šalje na vaš preglednik i s njega se intregrira u internetsku stranicu.

Integriranjem priključaka Facebook dobiva informaciju da je vaš preglednik pokrenuo jednu od naših internetskih stranica, čak i ako ne posjedujete račun na Facebooku ili trenutno niste prijavljeni na Facebooku. Tu informaciju (uključujući vašu IP adresu) vaš će preglednik prebaciti na poslužitelj tvrtke Facebook u SAD-u i tamo će se pohraniti.

Ako ste prijavljeni na Facebooku, on može vašu posjetu našoj stranici izravno povezati s vašim računom na Facebooku. Ako ste u interakciji s priključcima, ako primjerice aktivirate gumb „SVIĐA MI SE” ili „PODIJELI”, odgovarajuća informacija se također izravno šalje poslužitelju tvrtke Facebook i tamo se pohranjuje. Osim toga se informacije objavljuju na Facebooku i prikazuju se vašim prijateljima na Facebooku.

Facebook te informacije može koristiti u reklamne svrhe, za istraživanje tržišta i za oblikovanje stranica Facebooka u skladu s potrebama korisnika. Za to Facebook izrađuje korisničke, interesne i profile veza, primjerice kako bi analizirao vaše korištenje naše internetske stranice u pogledu reklamnih oglasa prikazanih na stranici tvrtke Facebook, za informiranje drugih korisnika Facebooka o vašim aktivnostima na našoj internetskoj stranici i za pružanje ostalih usluga povezanih s korištenjem Facebooka.

Ako ne želite da Facebook podatke prikupljene preko aktivnosti na našoj stranici poveže s vašim računom na Facebooku, morate se prije vaše posjete odjaviti s Facebooka.

Svrhu i obujem prikupljanja podataka i daljnju obradu i korištenje podataka od strane Facebooka te vaša prava i mogućnosti postavki u vezi s tim u cilju zaštite vaše privatnosti pročitajte u Napomenama o zaštiti podataka Facebooka.

b) Twitter

Na našim su internetskim stranicama integrirani priključci društvene mreže Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irska; u daljnjem tekstu „Twitter”). Priključke društvene mreže Twitter (Tweet-Button) ćete prepoznati po logotipu Twitter na našoj stranici. Pregled Tweet gumba ćete naći ovdje .

Kad posjetite jednu našu stranicu na Internetu koja sadrži takav priključak i taj priključak sami aktivirate, uspostavit će se izravna veza između vašeg web-preglednika i poslužitelja tvrtke Twitter. Tako Twitter dobiva informaciju da ste vi posjetili našu stranicu s vašom IP adresom. Kada kliknete na „tweet-button” dok ste prijavljeni na vaš računa na Twitteru, možete povezati sadržaje naše stranice s vašim profilom na Twitteru. Time Twitter može povezati posjet našoj stranici s Vašim korisničkim računom. Skrećemo vam pozornost na to da mi kao ponuđač stranica ne dobivamo uvid u sadržaj proslijeđenih podataka i njihovom korištenju od strane Twittera.

Ako ne želite da Twitter može povezati posjet našim stranicama, odjavite se s vašeg korisničkog računa na Twitteru.

Više informacija o ovome ćete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke Twitter .

c) Instagram

Na našoj se stranici također koriste takozvani priključci („Plug-ins”) društvene mreže Instagram kojima upravlja tvrtka Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram”).

Priključci se označeni logotipom Instagrama, primjerice u obliku „Instagram kamere”.

Kad posjetite jednu od naših stranica na Internetu koja sadrži takav priključak i taj priključak sami aktivirate, vaš web-preglednik uspostavlja izravnu vezu s poslužiteljima tvrtke Instagram. Sadržaj priključka Instagram izravno šalje na vaš preglednik i intregrira ga u internetsku stranicu. Tim integriranjem Instagram dobiva informaciju da je vaš preglednik pokrenuo našu odgovarajuću internetskiu stranicu, čak i ako ne posjedujete profil na Instagramu ili trenutno niste prijavljeni na Instagramu.

Tu informaciju (uključujući vašu IP adresu) vaš preglednik šalje izravno poslužitelju Instagrama u SAD-u i ona se tamo pohranjuje. Ako ste prijavljeni na Instagramu, Instagram može vaš posjet našoj stranici izravno povezati s vašim računom na Instagramu. Ako ste u interakciji s priključcima, ako primjerice aktivirate gumb „Instagram”, ta će se informacija također izravno poslati poslužitelju tvrtke Instagram i tamo se pohraniti.

Osim toga, informacije se objavljuju na vašem računu na Instagramu i tamo prikazuju vašim kontaktima.

Ako ne želite da Instagram podatke prikupljene tijekom vašeg posjeta našoj internetskoj stranici neposredno poveže s vašim računom na Instagramu, morate se prije vašeg posjeta odjaviti s Instagrama.

Više informacija o ovome ćete pronaći u Izjavi o zaštiti podataka tvrtke Instagram.

8. Alat za slanje poruka e-pošte

Kako bismo vam poslali poruke e-pošte o transakcijama i uslugama, prosljeđujemo vašu adresu e-pošte davatelju usluge e-pošte. Koristimo sljedećeg davatelja usluge:

a) Mailgun

Upotrebljavamo alat Mailgun tvrtke Mailgun Technologies, Inc., 535 Mission St., San Francisco, CA 94105, USA. Tvrtka je pristupila europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti (Štit privatnosti) i tako podliježe propisima sličnima zaštiti podataka EU-a.
Dodatne informacije o zaštiti podataka ponuđača pronaći ćete na https://www.mailgun.com/privacy-policy .

b) Sparkpost

Upotrebljavamo alat Sparkpost tvrtke Message Systems Inc., 301 Howard St. Suite 1330 San Francisco, CA 94105, USA. Tvrtka je pristupila europsko-američkom sustavu zaštite privatnosti (Štit privatnosti) i tako podliježe propisima sličnima zaštiti podataka EU-a.
Dodatne informacije o zaštiti podataka ponuđača pronaći ćete na https://www.sparkpost.com/policies/privacy/ .

Podaci se obrađuju u okviru slanja poruka e-pošte o transakcijama i uslugama na temelju naših legitimnih interesa u skladu s čl. 6. st. 1 rečenica 1 slovo f Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR). Tako želimo osigurati automatizaciju komunikacijskih procesa na temelju potreba, posebno u slučaju radnji koje ste vi poduzeli ili kako bismo vas što je prije moguće obavijestili o informacijama relevantnima za sigurnost.

9. Prava relevantnih osoba

Imate pravo:

 • sukladno čl. 7 st. 3 Opće uredbe o zaštiti podataka EU (GDPR) u svako doba opozvati svoju suglasnost koju ste nam jednom dali. To ima za posljedicu da u budućnosti više ne smijemo nastaviti s obradom podataka koja se bazirala na toj suglasnosti;
 • sukladno čl. 15 Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) zatražiti informacije o vašim osobnim podatcima koje obrađujemo. Naročito možete zatražiti informacije o svrhama obrade, kategoriji osobnih podataka, kategorijama primatelja kojima se otkrivaju ili su otkriveni vaši podatci, o planiranom trajanju pohrane, postojanju prava na ispravku, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor, postojanju prava žalbe, porijeklu vaših podataka ako ti podatci nisu pohranjeni kod nas te o postojanju automatiziranog pronalaska rješenja uključujući profiliranje i po potrebi o jasnim informacijama o njihovim pojedinostima;
 • sukladno čl. 16 Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) odmah zatražiti ispravak netočnih ili dopunu vaših kod nas pohranjenih osobnih podataka;
 • sukladno čl. 17 Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) zatražiti brisanje vaših kod nas pohranjenih osobnih podataka ako nije potrebna obrada za ostvarivanje prava na slobodno izražavanje mišljenja i informacije, za ispunjenje zakonske obveze, iz razloga javnog interesa ili za ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva;
 • sukladno čl. 18 Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka ako se osporava točnost podataka, ako je obrada nezakonita, ali vi odbijate njihovo brisanje i mi te podatke više ne trebamo, ali ih vi trebate za ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva ili ste sukladno čl. 21 Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) podnijeli prigovor protiv obrade;
 • sukladno čl. 20 Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) dobivati svoje osobne podatke koje ste nam stavili na raspolaganje u strukturiranom, upotrebljivom i strojno čitljivom formatu ili zahtijevati predaju drugom odgovornom licu i
 • žaliti se nekom nadzornom organu sukladno čl. 77 Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR). Za to se u pravilu možete obratiti nadzornom organu u vašem redovnom mjestu boravka ili na vašem radnom mjestu ili u sjedištu našeg poduzeća.

10. Pravo prigovora

Ako se vaši osobni podatci obrađuju sukladno opravdanim interesima prema čl. 6 st. 1 str. 1 slovu f Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR), imate pravo sukladno čl. 21 Opće uredbe o zaštiti podataka EU-a (GDPR) podnijeti prigovor protiv obrade vaših osobnih podataka ako za to postoje razlozi koji proistječu iz vaše pojedinačne situacije ili se prigovor odnosi na izravno reklamiranje. U zadnjem slučaju imate općenito pravo prigovora koje se provodi bez navođenja pojedinačne situacije.

Želite li iskoristiti svoje pravo na prigovor, dovoljno je poslati e-poštu na .

11. Sigurnost podataka

Za našu internetsku stranicu koristimo rašireni TLS postupak (Transport Layer Security) zajedno s najvišom pojedinačnom razinom kodiranja koju podržava vaš preglednik. TLS je siguran i pouzdan standard koji se, primjerice, koristi i u internetskom bankarstvu. TLS vezu ćete između ostalog prepoznati po pridodanom slovu s na http (znači https://..) u adresnoj liniji vašeg preglednika ili po simbolu lokota u donjem dijelu vašeg preglednika.

Osim toga, koristimo odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere kako bismo zaštitili vaše podatke od slučajnih ili namjernih manipulacija, djelimičnog ili potpunog gubitka, uništenja ili od nedopuštenog pristupa trećih strana. Naše sigurnosne mjere stalno poboljšavamo sukladno tehnološkom razvitku.

Ako se kod nas registrirate kao korisnik, pristup vašem korisničkom računu je moguć samo nakon unosa vaše osobne lozinke. Svoje pristupne podatke stalno trebate povjerljivo tretirati i zatvoriti prozor preglednika kad završite komunikaciju s nama, naročito ako računalo koristite zajedno s drugim osobama.

I internu zaštitu podataka u našem poduzeću shvaćamo vrlo ozbiljno. Naše suradnike i uslužna poduzeća koja rade po našem nalogu smo obvezali na čuvanje tajne i poštovanje odredbi u vezi sa zakonskom zaštitom podataka.

12. Ažuriranje i izmjene ove Izjave o zaštiti podataka

Ova Izjava o zaštiti podataka je trenutno važeća sa stanjem u prosinac 2019.

Daljnjim razvitkom naše internetske stranice i ponuda ili uslijed izmijenjenih zakonskih ili službenih smjernica može se ukazati potreba za izmjenama ove Izjave o zaštiti podataka. Trenutno važeću Izjavu o zaštiti podataka možete u svako doba preuzeti na

https://www.chrono24.com.hr/info/datenschutz.htm

i ispisati je.